Preduvjeti za server – Linux

Za instalaciju ESMC servera na sustavu Linux potrebno je ispuniti sljedeće preduvjete:

Morate imati ispravnu licencu.

Server baze podataka mora biti instaliran i konfiguriran s root računom. Nije potrebno stvoriti korisnički račun prije instalacije, instalacijski program može stvoriti račun. MS SQL Server na Linuxu nije podržan. Međutim, možete povezati ESMC server na Linuxu s MS SQL Serverom na Windowsu.

details_hoverNAPOMENA

ESMC server pohranjuje velike podatkovne pakete u bazu podataka pa morate konfigurirati MySQL za primanje velikih paketa da bi sustav ESMC radio ispravno.

Upravljački program ODBCkoristi se za uspostavu veze sa serverom baze podataka (MySQL).

Konfigurirajte skup instalacijskih datoteka servera kao izvršne datoteke. Da biste to učinili, upotrijebite sljedeću naredbu u terminalu:

chmod +x server-linux-x86_64.sh

Najmanja podržana verzija protokola OpenSSL je openssl-1.0.1e-30. openssl-1.1.* i novije verzije nisu podržane. U istom sustavu istovremeno može biti instalirano više verzija protokola OpenSSL. U vašem sustavu mora biti prisutna barem jedna podržana verzija.

Možete upotrijebiti naredbu openssl version da biste prikazali trenutačnu standardnu verziju.

Možete navesti sve verzije protokola OpenSSL koje su prisutne u vašem sustavu. Pogledajte navedene završetke naziva datoteka upotrebom naredbe sudo find / -iname *libcrypto.so*

Korisnici sustava Fedora Linux trebaju upotrijebiti paket compat-openssl10.

 

Xvfbpotrebno za pravilan ispis izvješća (Generiraj izvješće) na sustavima Linux Server bez grafičkog sučelja.

Cifs-utilspotrebno za pravilnu instalaciju agenta na operacijski sustav Windows.

Biblioteke Qt4 WebKitupotrebljavaju se za ispis izvješća u formatu PDF i PS (potrebna je verzija 4.8, a ne 5). Sve ostale ovisne stavke Qt4 instalirat će se automatski. U slučaju sustava CentOs možda neće biti paketa u službenim repozitorijima. Možete ga instalirati s repozitorija treće strane (na primjer EPEL repozitoriji) ili ga samostalno kompilirati na ciljnom računalu. Za OpenSUSE LEAP 15 i novije verzije upotrijebite ručno preuzimanje.

Kinit + klistkoristi se za autorizaciju Kerberosa tijekom zadatka AD sinkronizacije i prilikom prijave s domenskim korisnikom. Potrebna je i ispravna konfiguracija Kerberosa (/etc/krb5.conf).

Wbinfo + ntlm authkoristi se za autorizaciju domenskih računa te NTLM autorizaciju na SMTP serveru (slanje e-pošte).

Ldapsearchkoristi se u zadatku AD sinkronizacije.

Snmptrapkoristi se za slanje SNMP zamki. Neobavezno ako se ne koristi ova značajka. SNMP također zahtijeva konfiguraciju.

Paket SELinux develupotrebljava se tijekom instalacije programa za izradu modula pravila SELinux. To je potrebno samo na sustavima na kojima je aktiviran SELinux (CentOS, Fedora, RHEL). SELinux može uzrokovati probleme s drugim instalacijama. Za ESMC server to nije potrebno.

Tablica u nastavku sadrži odgovarajuće naredbe terminala za svaki prethodno opisani paket za različite distribucijske pakete sustava Linux:

Distribucijski paketi sustava Debian i Ubuntu

Distribucijski paketi sustava CentOS, Red Hat i Fedora

Distribucijski paket sustava OpenSUSE

Upravljački program ODBC

Pogledajte poglavlje Instalacija i konfiguracija ODBC sučelja.

xvfb

apt-get install xvfb

yum install xorg-x11-server-Xvfb

zypper install xorg-x11-server-extra

cifs-utils

apt-get install cifs-utils

yum install cifs-utils

zypper install cifs-utils

Biblioteke Qt4 WebKit

apt-get install libqtwebkit4

Pogledajte članak u bazi podataka.

zypper install libqtwebkit4

kinit+klist - neobavezno (potrebno za servis Active Directory)

apt-get install krb5-user

yum install krb5-workstation

zypper install krb5

wbinfo + ntlm_auth

apt-get install winbind

yum install samba-winbind-clients

zypper install samba-winbind

ldapsearch

apt-get install ldap-utils
libsasl2-modules-gssapi-mit

yum install openldap-clients
cyrus-sasl-gssapi cyrus-sasl-ldap

zypper install openldap2-client
cyrus-sasl-gssapi
cyrus-sasl-ldap-auxprop

snmptrap

apt-get install snmp

yum install net-snmp-utils net-snmp

zypper install net-snmp

SELinux devel paket (neobavezno; SELinux može uzrokovati probleme s drugim aplikacijama. Za ESMC server to nije potrebno.)

apt-get install selinux-policy-dev

yum install policycoreutils-devel

zypper install selinux-policy-devel

samba

apt-get install samba

yum install samba
samba-winbind-clients

zypper install samba samba-client