Korišteni portovi

ESMC server može se instalirati na istom računalu gdje je i baza podataka, ESMC web konzola i Apache HTTP proxy. Na dijagramu u nastavku prikazana je zasebna instalacija i upotrijebljeni portovi:

ports_scheme

U tablicama u nastavku navedeni su svi portovi za mrežnu komunikaciju koji se upotrebljavaju prilikom instalacije programa ESET Security Management Center i njegovih komponenti u vašu infrastrukturu. Ostala komunikacija odvija se putem izvornih procesa operacijskog sustava (primjerice NetBIOS preko TCP/IP-a).

hmtoggle_plus0Klijent (ESET Management agent) ili računalo s Apache HTTP proxyjem
hmtoggle_plus0Računalo ESMC web konzole (ako nije isto kao i računalo ESMC servera)
hmtoggle_plus0Računalo ESMC servera
hmtoggle_plus0ESMC MDC računalo
hmtoggle_plus0Uređaj kojim upravlja MDM

* Usluga GCM (Google Cloud Messaging) zastarjela je i uklonit će se 29. svibnja 2019. Zamijenit će je FCM (Firebase Cloud Messaging). Do tog datuma MDM v7 zamijenit će uslugu GCM uslugom FCM i nakon toga trebat ćete dopustiti komunikaciju samo za uslugu FCM.

Unaprijed definirani portovi 2222, 2223 mogu se promijeniti ako je to potrebno.

details_hoverNAPOMENA

Za ispravno funkcioniranje sustava ESET Security Management Center nijedan od gore navedenih portova ne smiju koristiti druge aplikacije.

Provjerite jeste li konfigurirali firewall(e) u svojoj mreži i omogućili komunikaciju putem gore navedenih portova.