Instalacija i konfiguracija ODBC sučelja

Instalacija

validation-status-icon-error UPOZORENJE

Podržana je verzija MySQL baze podataka do 5.7, a ODBC upravljačkog programa do 5.3.10. Ne preporučuje se nadogradnja MySQL-a i ODBC upravljačkog programa na noviju verziju (5.3.11 ili 8.x).

ESMC virtualni uređaj radi s protokolom ODBC 8.0.11-e17. Od svih verzija 8.x samo je ova verzija dokazano kompatibilna s programom ESMC. Glavni distribucijski paketi sustava Linux ne pružaju tu verziju u svojem repozitoriju.

Preporučuje se instalacija verzije 5.2 ODBC upravljačkog programa za MySQL.

Za distribucijske pakete Debian i Ubuntu potreban je i paket libmyodbc:

sudo apt-get install libmyodbc

details_hoverNAPOMENA

Od verzije Ubuntu 16.04.1 LTS i Debian 9, paket libmyodbc uklonjen je iz službenog repozitorija sustava Ubuntu. Preporučujemo da preuzmete poseban paket sa službene stranice i da ga instalirate. Međutim, taj se paket neće nadograđivati metodom apt-get upgrade sustava Ubuntu i zahtijeva ručnu nadogradnju.

Možete instalirati MS ODBC upravljački program (verziju 13 i novije) za povezivanje ESMC servera na Linuxu s MS SQL Serverom na Windowsu. Pročitajte više u ovom članku u bazi znanja.


Konfiguracija

Pokrenite sljedeću naredbu da biste otvorili datoteku odbcinst.ini u programu za uređivanje teksta:

sudo nano /etc/odbcinst.ini

Kopirajte sljedeću konfiguraciju u datoteku  (provjerite ispravnost putova do Upravljačkog programa i Podešavanja), a zatim spremite i zatvorite datoteku:

[MySQL]
Description = ODBC for MySQL
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so
FileUsage = 1

Ako upotrebljavate 32-bitnu verziju sustava Ubuntu, koristite se tipkama Upravljački program i Podešavanje te promijenite put u:
/usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/

Upravljački program može se nalaziti na različitoj lokaciji u nekim distribucijskim paketima. Datoteku možete pronaći upotrebom sljedeće naredbe:

sudo find /usr -iname "*libmyodbc*"

Sustavu ESMC potreban je upravljački program za MySQL kako bi podržali višenitnost. To je standardna postavka za novije verzije paketa unixODBC (2.3.0 ili noviji). Starije verzije zahtijevaju eksplicitnu konfiguraciju za upotrebu niti. Ako imate stariju verziju (naredba odbcinst --version prikazat će vašu verziju), dodajte sljedeći parametar u datoteku odbcinst.ini:

Threading = 0

Nadogradite konfiguracijske datoteke koje upravljaju pristupom ODBC-a serverima baza podataka na trenutačnom hostu pokretanjem sljedeće naredbe:

sudo odbcinst -i -d -f /etc/odbcinst.ini