Instalacija i konfiguracija MySQL servera

Instalacija

validation-status-icon-error UPOZORENJE

Podržana je verzija MySQL baze podataka do 5.7, a ODBC upravljačkog programa do 5.3.10. Ne preporučuje se nadogradnja MySQL-a i ODBC upravljačkog programa na noviju verziju (5.3.11 ili 8.x).

ESMC virtualni uređaj radi s protokolom ODBC 8.0.11-e17. Od svih verzija 8.x samo je ova verzija dokazano kompatibilna s programom ESMC. Glavni distribucijski paketi sustava Linux ne pružaju tu verziju u svojem repozitoriju.

1.Preuzmite instalacijski program MySQL 5.7 (ili stariju verziju) za Windows s adrese https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/5.7.html i pokrenite ga.

2.Tijekom podešavanja instalacije odaberite Prilagođeno > MySQL Server za instaliranje.

mysql_component

3.Dovršite instalaciju MySQL Servera.

4.Preuzmite i instalirajte Microsoft Visual C++ 2010 paket za slobodnu distribuciju (preduvjet za ODBC priključak 5.2). Provjerite odgovara li broju bitova instaliranog MySQL Servera: 32 bita ili 64 bita.

5.Preuzmite instalacijski program ODBC Connector 5.2 (ili stariju verziju) za Windows s adrese https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/5.2.html i pokrenite ga. Provjerite odgovara li broju bitova instaliranog MySQL Servera.

Konfiguracija

Otvorite sljedeću datoteku u programu za uređivanje teksta:

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7\my.ini

Pronađite i uredite ili dodajte sljedeću konfiguraciju u odjeljak [mysqld] datoteke my.ini:

max_allowed_packet=33M

Za MySQL 5.6.20 i 5.6.21 (možete odrediti svoju MySQL verziju s pomoću stavke mysql --version):

oinnodb_log_file_size mora biti postavljeno na najmanje 200 MB (na primjer, innodb_log_file_size=200M), ali ne više od 3000 MB

Za MySQL 5.6.22 i kasnije verzije:

oinnodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group mora biti postavljeno na najmanje 200 MB (* označava množenje, umnožak dvaju parametara mora biti > 200 MB. Najmanja vrijednost za innodb_log_files_in_group iznosi 2, a najveća vrijednost iznosi 100; vrijednost također mora biti cijeli broj).
Na primjer:
innodb_log_file_size=100M
innodb_log_files_in_group=2

Spremite i zatvorite datoteku i unesite sljedeću naredbu da biste ponovno pokrenuli MySQL server i primijenili konfiguraciju (naziv procesa ovisi o verziji MySQL, verzija 5.7 = MySQL57 itd.):

net stop mysql57

net start mysql57

Unesite sljedeću naredbu u naredbeni redak da biste provjerili radi li MySQL server:

sc query mysql57