Instalacija alata Mobile Device Connector

Da biste instalirali komponentu Mobile Device Connector za ESET Security Management Center server, izvršite sljedeće korake.

validation-status-icon-error UPOZORENJE

Mobile Device Connector mora biti dostupan putem interneta kako bi upravljanje mobilnim uređajima bilo moguće u svakom trenutku neovisno o njihovoj lokaciji.

details_hoverNAPOMENA

Preporučujemo da instalirate komponentu MDM-a na host uređaj zaseban od onog na kojem je ESMC server hostiran.

1.Posjetite odjeljak za preuzimanje ESET Security Management Center kako biste preuzeli samostalni instalacijski program za ESMC komponente.

2.Prvo pročitajte preduvjete i provjerite jesu li svi ispunjeni.

3.Pokrenite instalacijski program za Mobile Device Connector i prihvatite EULA-u ako se slažete.

4.Kliknite Pregledaj, idite do lokacije svojega SSL certifikata za komunikaciju putem HTTPS protokola, unesite lozinku za taj certifikat.

5.Navedite MDM naziv hosta: ovo je javna domena ili javna IP adresa vašeg MDM servera koja je dostupna mobilnim uređajima putem interneta.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Naziv MDM hosta mora se unijeti u istom obliku kao što je navedeno u certifikatu HTTPS servera; u suprotnome mobilni uređaj sa sustavom iOS neće instalirati MDM profil. Na primjer, ako se u HTTPS certifikatu navodi IP adresa, upišite tu IP adresu u polje Naziv MDM hosta. U slučaju da je FQDN (npr. mdm.mycompany.com) naveden u HTTPS certifikatu, unesite ovaj FQDN u polje Naziv MDM hosta. Isto tako, ako postoji zamjenski znak * (npr. *.mycompany.com) u HTTPS certifikatu, možete upotrijebiti mdm.mycompany.com u polju Naziv MDM hosta.

6.Instalacijski program sada se treba povezati s postojećom bazom podataka koju će upotrijebiti Mobile Device Connector. Navedite sljedeće pojedinosti o vezi:

Baza podataka: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server pomoću provjere autentičnosti u sustavu Windows

ODBC upravljački program: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 za SQL Server

Naziv baze podataka: možete ostaviti unaprijed definirani naziv ili ga promijeniti ako je to potrebno Preporučujemo upotrebu standardnog naziva baze podataka era_mdm_db ako je moguće.

Naziv hosta: naziv hosta ili IP adresa servera baze podataka

Port: koristi se za povezivanje sa serverom baze podataka

Korisničko ime / Lozinka računa administratora baze podataka

Upotrijebite instancu s nazivom - ako upotrebljavate bazu podataka MS SQL, također možete odabrati potvrdni okvir Upotrijebi instancu s nazivom. To će vam omogućiti upotrebu prilagođene instance baze podataka, možete je postaviti u polju Naziv hosta u obliku HOSTNAME\DB_INSTANCE, na primjer: 192.168.0.10\ESMC7SQL . Za klasteriranu bazu podataka upotrijebite samo naziv klastera. Ako se ova opcija odabere, ne možete promijeniti koji će se port koristiti, sustav će se koristiti standardnim portovima koje odredi Microsoft.

details_hoverNAPOMENA

Kada odaberete potvrdni okvir Upotrijebi instancu s nazivom, možete povezati ESMC server i s MS SQL bazom podataka koja je instalirana na klasteru za prebacivanje u slučaju pogreške. U polje Naziv hosta unesite naziv klastera.

details_hoverNAPOMENA

Preporučuje se upotreba istog servera baze podataka koji upotrebljavate za ESMC bazu podataka, no možete upotrijebiti i drugi server baze podataka ako je potrebno.

7.Odredite korisnika za novostvorenu bazu podataka alata Mobile Device Connector. Možete Stvoriti novog korisnika ili Koristiti postojećeg korisnika baze podataka. Unesite lozinku korisnika baze podataka.

8.Unesite host servera (naziv ili IP adresa vašeg ESMC servera) i port servera (standardni port je 2222, ako upotrebljavate različiti port, zamijenite standardni port s vašim prilagođenim brojem porta).

9.MDM priključak povežite s ESMC serverom. Unesite host servera i port servera koji su potrebni za vezu s ESMC serverom i odaberite mogućnost instalacija potpomognuta serverom ili Izvanmrežna instalacija kako biste nastavili:

oInstalacija potpomognuta serverom – unesite korisničke podatke administratora ESMC web konzole, a instalacijski program automatski će preuzeti tražene certifikate. Provjerite i dopuštenja potrebna za instalaciju potpomognutu serverom.

1.Unesite host servera– naziv ili IP adresu ESMC servera i port web konzole (ostavite standardni port 2223 ako ne upotrebljavate prilagođeni port). Također unesite podatke administratorskog računa web-konzole – Korisničko ime / Lozinka.

2.Kada primite upit Prihvaćate li certifikat, kliknite Da. Prijeđite na 11. korak.

oIzvanmrežna instalacija – unesite certifikat proxyja i izdavatelja certifikata koji se mogu izvesti iz programa ESET Security Management Center. Također se možete koristiti svojim prilagođenim certifikatom i odgovarajućim izdavateljem certifikata.

1.Kliknite Pregledaj pored certifikata ravnopravnog računala i idite do lokacije svojeg certifikata ravnopravnog računala (to je certifikat proxyja koji ste izvezli iz ESMC sustava). Ostavite tekstno polje Lozinka certifikata prazno jer ovaj certifikat ne zahtijeva lozinku.

2.Ponovite postupak za izdavatelja certifikata i prijeđite na 11. korak.        

details_hoverNAPOMENA

Ako upotrebljavate prilagođene certifikate s ESMC sustavom (umjesto standardnih koji se automatski stvaraju tijekom instalacije proizvoda ESET Security Management Center), trebali biste upotrijebiti njih kad se od vas zatraži certifikat proxyja.

10. Odredite odredišnu mapu za Mobile Device Connector (preporučuje se upotreba standardne lokacije), kliknite Sljedeće, a zatim Instaliraj.

11. Nakon dovršetka instalacija provjerite radi li Mobile Device Connector ispravno tako da otvorite https://your-mdm-hostname:enrollment-port (na primjer, https://mdm.company.com:9980) u web pregledniku ili na mobilnom uređaju. Ako je instalacija bila uspješna, vidjet ćete sljedeću poruku: MDM server pokrenut je i izvršava se!

12. Sada možete aktivirati MDM u programu ESET Security Management Center.