Postupak migracije za MySQL Server

Preduvjeti

Potrebno je instalirati izvorne i ciljne instance SQL servera. Možda se nalaze na različitim računalima.

MySQL alati moraju biti dostupni na barem jednom računalu (mysqldump i mysql klijent).

Korisne veze

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/copying-databases.html

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysqldump.html

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysql.html

Postupak migracije

U naredbama, konfiguracijskim datotekama ili SQL upitima niže, uvijek zamijenite:

SRCHOST s adresom servera izvorne baze podataka

SRCROOTLOGIN s podacima za prijavu root korisnika izvornog MySQL servera

SRCERADBNAME s nazivom izvorne ESMC baze podataka za koju se radi sigurnosna kopija

BACKUPFILE s putem do datoteke gdje će se pohraniti sigurnosna kopija

TARGETHOST s adresom servera ciljne baze podataka

TARGETROOTLOGIN s podacima za prijavu root korisnika ciljnog MySQL servera

TARGETERADBNAME s nazivom ciljne ESMC baze podataka (nakon migracije)

TARGETERALOGIN s imenom za prijavu za novog korisnika ESMC baze podataka na ciljnom MySQL serveru

TARGETERAPASSWD s lozinkom novog korisnika ESMC baze podataka na ciljnom MySQL serveru

Nije nužno pokretati SQL upite niže putem naredbenog retka. Ako je dostupan GUI alat, možete koristiti aplikaciju koju već poznajete.

1.Zaustavite ESMC server / servis MDM.

2.Stvorite potpunu sigurnosnu kopiju izvorne ESMC baze podataka (baze podataka koju planirate migrirati):

mysqldump --host SRCHOST --disable-keys --extended-insert --routines -u SRCROOTLOGIN -p SRCERADBNAME > BACKUPFILE

3.Pripremite praznu bazu podataka na ciljnom MySQL serveru:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=CREATE DATABASE TARGETERADBNAME /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;"

details_hoverNAPOMENA

na sustavima Linux upotrijebite znak apostrofa ' umjesto navodnika ".

4.Vratite bazu podataka na ciljnom MySQL serveru na prethodno pripremljenu praznu bazu podataka:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p TARGETERADBNAME < BACKUPFILE

5.Stvorite korisnika ESMC baze podataka na ciljnom MySQL serveru:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=CREATE USER TARGETERALOGIN@'%' IDENTIFIED BY 'TARGETERAPASSWD';"

Preporučeni znakovi za TARGETERALOGIN:

Mala ASCII slova, brojevi i podvlaka „_”

Preporučeni znakovi za TARGETERAPASSWD:

Samo ASCII znakovi, uključujući velika i mala ASCII slova, brojeve, razmake i posebne znakove

Nemojte koristiti znakove koji nisu ASCII, vitičaste zagrade {} ili @

Imajte na umu da ćete, ako ne slijedite prethodne preporuke za znakove, možda imati problema s povezivanjem baze podataka ili ćete morati izuzeti posebne znakove u kasnijim koracima tijekom modifikacije niza za povezivanje baze podataka. Pravila za izuzimanje znakova nisu uključena u ovaj dokument.

6.Omogućite odgovarajuća pristupna prava korisniku ESMC baze podataka na ciljnom MySQL serveru:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=GRANT ALL ON TARGETERADBNAME.* TO TARGETERALOGIN;"

details_hoverNAPOMENA

na sustavima Linux upotrijebite znak apostrofa ' umjesto navodnika ".

7.Uklonite sadržaj tablice tbl_authentication_certificate (inače se agenti možda neće uspješno povezati s novim serverom):

 mysql --host TARGETHOST -u root -p "--execute=DELETE FROM era_db.tbl_authentication_certificate where certificate_id = 1;"

8.Pronađite startupconfiguration.ini na računalu na kojem je instaliran ESMC server/MDM.

oZa Windows Vista i novije:
Server:

% PROGRAMDATA %\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini
 MDMCore:
% PROGRAMDATA %\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

oZa ranije verzije Windowsa:
Server:

% ALLUSERSPROFILE %\ Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini
 MDMCore:
% ALLUSERSPROFILE %\ Application Data\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

oZa Linux:
Server:

/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini
 MDMCore:
/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/StartupConfiguration.ini

9.Promijenite niz za povezivanje s bazom podataka na ESMC serveru ili ESMC MDM startupconfiguration.ini.

Postavite adresu i port novog servera baze podataka

Postavite korisničko ime i lozinku

Konačni rezultat treba izgledati ovako:

DatabaseType=MySqlOdbc
DatabaseConnectionString=Driver=MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver;Server=TARGETHOST;Port=3306;User=TARGETERALOGIN;
Password={TARGETERAPASSWD};CharSet=utf8;Database=TARGETERADBNAME;

10.Pokrenite ESMC server/MDM i provjerite radi li servis ESMC servera/MDM-a ispravno.