Sigurnosno kopiranje i vraćanje servera baze podataka

Sve informacije i postavke programa ESET Security Management Center pohranjene su u bazi podataka. Preporučujemo redovito stvaranje sigurnosne kopije baze podataka kako biste spriječili gubitak podataka. Potražite u nastavku odgovarajući odjeljak za svoju bazu podataka:

details_hoverNAPOMENA

Sigurnosna kopija može se koristiti kasnije prilikom migracije programa ESET Security Management Center na novi server.

Nazivi baza podataka i dnevnika ostaju isti čak i nakon promjene naziva proizvoda iz ESET Remote Administrator u ESET Security Management Center.


Primjeri sigurnosnog kopiranja MS SQL-a

Da biste sigurnosno kopirali bazu podataka MS SQL-a u datoteku, slijedite primjere prikazane u nastavku:

validation-status-icon-warning VAŽNO

Ovi primjeri namijenjeni su za upotrebu sa standardnim postavkama (primjerice, standardan naziv baze podataka i postavke povezivanja baze podataka). Trebat ćete prilagoditi svoju skriptu za sigurnosno kopiranje kako biste je prilagodili svim promjenama koje ste unijeli za standardne postavke.

Jednokratno sigurnosno kopiranje baze podataka

Pokrenite ovu naredbu u naredbenom retku sustava Windows da biste stvorili sigurnosnu kopiju u datoteci pod nazivom BACKUPFILE:

SQLCMD -S HOST\ERASQL -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'BACKUPFILE'"

details_hoverNAPOMENA

U ovom primjeru HOST označava IP adresu ili naziv hosta, a ERASQL naziv instance MS SQL servera. Od verzije ESMC 7 možete (kad se koristite bazom podataka MS SQL) instalirati ESMC server na prilagođeno nazvanoj instanciji SQL-a. Promijenite skripte sigurnosnog kopiranja u skladu s time u ovom scenariju.

Redovito sigurnosno kopiranje baze podataka sa SQL skriptom

 

Izaberite jednu od sljedećih SQL skripti:

a)Radite redovite sigurnosne kopije i pohranite ih na temelju datuma stvaranja:

1. @ECHO OFF

2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'BAKCUPFILE'

   WITH NOFORMAT,INIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

3. REN BACKUPFILE BACKUPFILE-[%DATE%-%RANDOM%]

b)Dodajte sigurnosnu kopiju jednoj datoteci:

1. @ECHO OFF

2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'BAKCUPFILE'

   WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

Vraćanje MS SQL-a

 

Da biste vratili bazu podataka MS SQL-a iz datoteke, slijedite primjer prikazan u nastavku:

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "RESTORE DATABASE ERA_DB FROM DISK = N'BACKUPFILE'"


Sigurnosno kopiranje MySQL-a

 

Da biste sigurnosno kopirali bazu podataka MySQL-a u datoteku, slijedite primjer prikazan u nastavku:

mysqldump --host HOST --disable-keys --extended-insert --routines -u ROOTLOGIN -p ERADBNAME > BACKUPFILE

details_hoverNAPOMENA

U ovom primjeru HOST označava IP adresu ili naziv hosta MySQL servera, ROOTLOGIN označava korijenski račun MySQL Servera, a ERADBNAME označava naziv ESMC baze podataka.

 

Ako želite vratiti sigurnosnu kopiju baze podataka, slijedite upute za bazu podataka u nastavku:

Vraćanje MySQL-a

 

Da biste vratili bazu podataka MySQL-a iz datoteke, slijedite primjer prikazan u nastavku:

mysql --host HOST -u ROOTLOGIN -p ERADBNAME < BACKUPFILE

details_hoverNAPOMENA

više informacija o sigurnosnom kopiranju Microsoft SQL Servera potražite na web-mjestu Microsoft TechNet. Više informacija o sigurnosnom kopiranju MySQL Servera potražite na MySQL-ovu web-mjestu za dokumentaciju.