Instalacija web-konzole

details_hoverNAPOMENA

Možete odabrati instalaciju ESMC web konzole na različitom računalu od računala na kojem je instaliran ESMC server.

Za instalaciju komponente ESMC web-konzole na operacijski sustav Windows slijedite ove korake:

1.Posjetite odjeljak za preuzimanje ESET Security Management Center kako biste preuzeli samostalni instalacijski program za ESMC komponente.

2.Provjerite jesu li ispunjeni sljedeći preduvjeti:

ESMC server.

Java/OpenJDK.

validation-status-icon-error UPOZORENJE

Od siječnja 2019. za javne nadogradnje platforme Oracle JAVA SE 8 za poslovnu, komercijalnu ili proizvodnu upotrebu bit će potrebna komercijalna licenca. Ako ne kupite pretplatu za JAVA SE, možete upotrijebiti ovaj vodič da biste prešli na besplatnu alternativu.

Apache Tomcat:

a)Preuzmite najnoviju podržanu verziju datoteke instalacijskog programa za Apache Tomcat (32-bitni/64-bitni instalacijski program za servis sustava Windows) verzije apache-tomcat-[].exe sa stranice https://tomcat.apache.org.

b)Pokrenite instalacijski program.

c)Tijekom instalacije odaberite put do mape Java (nadređena mapa za mape Java bin i lib).

d)Nakon instalacije provjerite je li vrsta pokretanja Apache Tomcat servisa postavljena na Automatski (pod services.msc).

validation-status-icon-warning VAŽNO

Ako je na vašem sustavu instalirano više verzija programa Java, preporučujemo da deinstalirate ranije verzije programa Java i zadržite samo zadnju verziju programa Java.

Provjerite imaju li Java, ESMC i Apache Tomcat isti broj bitova (32 bita ili 64 bita).

Datoteka web-konzole (era.war) mora biti spremljena na lokalni tvrdi disk.

3.Kopirajte era.war u mapu web-aplikacija Apache Tomcat:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat mapa ]\webapps\

4.Pričekajte nekoliko minuta da se raspakira datoteka i da se instalira ESMC web-konzola.

5.Nastavite sa sljedećim koracima koji se primjenjuju na vas:

Ako ste instalirali ESMC web konzolu na isto računalo kao i ESMC server:

a)Ponovno pokrenite Apache Tomcat servis. Idite na Početak  > Servisi > desnom tipkom miša kliknite servis Apache Tomcat i odaberite Zaustavi. Kliknite Zaustavi i pričekajte 30 sekundi pa kliknitePokreni.

b)Otvorite ESMC web-konzolu u pregledniku: http://localhost:8080/era/, prikazat će se zaslon za prijavu.

details_hoverNAPOMENA

Standardni HTTP port postavljen je na 8080 tijekom instalacije servisa Apache Tomcat. Također možete postaviti HTTPS vezu za Apache Tomcat.

Ako ste instalirali ESMC web konzolu na različitom računalu od ESMC servera, izvršite sljedeće dodatne korake kako biste aktivirali komunikaciju između ESMC web konzole i ESMC servera:

a)Zaustavite servis Apache Tomcat: Idite na Početak > Servisi > desnom tipkom miša kliknite servis Apache Tomcat i odaberite Zaustavi.

b)Pokrenite Blok za pisanje kao administrator i uredite C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat mapa ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.

c)Pronađite server_address=localhost.

d)Zamijenite localhost IP adresom svojeg ESMCservera i spremite datoteku.

e)Pokrenite Apache Tomcat servis. Idite na Početak > Servisi > desnom tipkom miša kliknite servis Apache Tomcat i odaberite Pokreni.

f)Otvorite ESMC web konzolu u pregledniku: https://Server-IP/era/ (zamijenite Server-IP IP adresom svojeg ESMC servera); prikazat će se zaslon za prijavu.