Instalacija web-konzole – Linux

Prije instalacije komponente ESMC web-konzole provjerite jesu li zadovoljeni svi preduvjeti. Pratite sljedeće korake da biste instalirali ESMC web-konzolu:

1.Pokrenite sljedeće naredbe za kopiranje datoteke era.war u mapu Tomcat:

Distribucijski paketi sustava Debian i Ubuntu

sudo cp era.war /var/lib/tomcat7/webapps/

Distribucijski paketi sustava CentOS, Red Hat i Fedora

sudo cp era.war /var/lib/tomcat/webapps/

Distribucijski paket sustava OpenSUSE

sudo cp era.war /usr/share/tomcat/webapps/

Osim toga, možete raspakirati sadržaj datoteke era.war u /var/lib/tomcat/webapps/era/

2.Pokrenite sljedeću naredbu da biste ponovno pokrenuli servis Tomcat i instalirali .war datoteku:

Distribucijski paketi sustava Debian i Ubuntu

sudo service tomcat7 restart

Distribucijski paketi sustava CentOS, Red Hat i Fedora

sudo service tomcat restart

Distribucijski paket sustava OpenSUSE

sudo service tomcat restart

3.Ako ste instalirali ESMC web konzolu na različitom računalu od ESMC servera, izvršite sljedeće dodatne korake kako biste aktivirali komunikaciju između ESMC web konzole i ESMC servera:

I.zaustavite servis Tomcat: sudo service tomcat7 stop.

II.uredite datoteku EraWebServerConfig.properties
sudo nano /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties
Ako se datoteka EraWebServerConfig.properties ne nalazi na prethodno navedenom putu, možete upotrijebiti sljedeću naredbu kako biste pronašli datoteku na sustavu:

find / -iname „EraWebServerConfig.properties”

III.Pronađite server_address=localhost.

IV.Zamijenite localhost IP adresom svojeg ESMCservera i spremite datoteku.

V.Ponovno pokrenite servis Tomcat: sudo service tomcat7 restart

 

Testirajte vezu s ESMC web-konzolom nakon instalacije. Otvorite sljedeću vezu u pregledniku na lokalnom hostu (trebao bi se prikazati zaslon za prijavu):

http://localhost:8080/era ili, ako serveru pristupate daljinski, http://IP_ADDRES_OR_HOSTNAME:8080/era

details_hoverNAPOMENA

HTTP port, standardnog broja 8080, postavlja se tijekom ručne instalacije programa Apache Tomcat. Također možete postaviti HTTPS vezu za Apache Tomcat.