Instalacija RD Sensora

Za instalaciju komponente RD senzora na operacijski sustav Windows slijedite ove korake:

1.Posjetite odjeljak za preuzimanje ESET Security Management Center kako biste preuzeli samostalni instalacijski program za ESMC komponente.

2.Provjerite jesu li zadovoljeni svi preduvjeti.

3.Dvaput kliknite instalacijsku datoteku RD senzora za pokretanje instalacije.

4.Nakon prihvaćanja EULA-e kliknite Sljedeće.

5.Poništite odabir potvrdnog okvira Sudjelujte u programu za poboljšanje ESET-ovog programa ako se ne slažete sa slanjem izvješća o padu sustava i podacima o telemetriji ESET-u. Ako potvrdni okvir ostane odabran, podaci o telemetriji i izvješća o padu sustava slat će se ESET-u.

6.Odaberite lokaciju za instalaciju RD sensora i kliknite Sljedeće > Instaliraj.