Instalacija agenta

Dostupne metode

Dostupne su različite metode instalacije za instalaciju ESET Management agenta na radnim stanicama Windows:

Metoda

Dokumentacija

Opis

Instalacija temeljena na grafičkom korisničkom sučelju iz instalacijskog programa .msi

Ovo poglavlje

KB

Standardna metoda instalacije.

Ova metoda može se izvesti kao instalacija potpomognuta serverom ili izvanmrežna instalacija.

Upotrijebite ovu metodu prilikom instalacije agenta na ESMC serversko računalo.

ESET Remote Deployment Tool

Mrežna pomoć

Preporučeno za masovnu instalaciju preko lokalne mreže.

Može se upotrijebiti za instalaciju cjelovitog instalacijskog programa (agent + ESET-ov sigurnosni program)

Cjeloviti instalacijski program za agenta

Stvaranje cjelovitog instalacijskog programa za agent

KB

Instalacijski program može uključivati i sigurnosni program i ugrađeno pravilo.

Veličina instalacijskog programa iznosi nekoliko stotina MB.

Agent Live instalacijski program

Stvori Agent Live Installer

KB

Instalacijski program je izvršna skripta. Male je veličine, ali treba pristup lokaciji instalacijskog programa .msi.

Skripta se može urediti za upotrebu lokalnog instalacijskog programa i HTTP proxyja.

Instalacija SCCM-a i GPO-a

SCCM

GPO

KB

Napredna metoda daljinske masovne instalacije.

Upotreba male datoteke .ini.

Zadatak servera – instalacija agenta

Mrežna pomoć

KB

Dodatna mogućnost uz SCCM i GPO.

Nije primjenjiva putem HTTP proxyja.

Izvršava ESMC server iz ESMC web konzole.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Komunikacijski protokol između agenta i ESMC servera ne podržava autentikaciju. Neće funkcionirati nijedno proxy rješenje koje se upotrebljava za prosljeđivanje komunikacije od agenta do ESMC servera za koje je potrebna autentikacija.

Ako odlučite upotrijebiti nestandardan port za web konzolu ili agent, možda će biti potrebno podesiti firewall. U suprotnom instalacija možda neće uspjeti.

Instalacija temeljena na grafičkom korisničkom sučelju

Za lokalnu instalaciju komponente ESET Management agenta na operacijski sustav Windows slijedite ove korake:

1.Posjetite odjeljak za preuzimanje ESET Security Management Center kako biste preuzeli samostalni instalacijski program za ESMC komponente.

2.Pokrenite instalacijski program ESET Management agenta i prihvatite licenčni ugovor za krajnjeg korisnika ako se slažete.

3.Poništite odabir potvrdnog okvira Sudjelujte u programu za poboljšanje ESET-ovog programa ako se ne slažete sa slanjem izvješća o padu sustava i podacima o telemetriji ESET-u. Ako potvrdni okvir ostane odabran, podaci o telemetriji i izvješća o padu sustava slat će se ESET-u.

4.Unesite host servera (naziv hosta ili IP adresu ESMC servera ili ERA proxyja) i port servera (standardni je port 2222; ako upotrebljavate različiti port, zamijenite standardni port prilagođenim brojem porta).

validation-status-icon-warning VAŽNO

Pobrinite se da se host servera podudara s barem jednom od vrijednosti (idealno bi to bio FQDN) koje su definirane u polju Host u sklopu certifikata servera. U suprotnom pojavit će se pogreška „Primljeni certifikat servera nije valjan”. Upotreba zamjenskog znaka (*) u polju Host u sklopu certifikata servera omogućuje upotrebu certifikata s bilo kojim hostom servera.

5.Ako upotrijebite proxy za agent – veza sa serverom, odaberite potvrdni okvir pored mogućnosti Upotrijebi proxy. Kad se odabere, instalacijski program nastavit će s izvanmrežnom instalacijom.

details_hoverNAPOMENA

Ta se postavka proxyja upotrebljava samo za (replikaciju) između ESET Management agenta i ESMC servera, a ne za predmemoriranje nadogradnji.

Naziv hosta proxyja: naziv hosta ili IP adresa HTTP Proxy računala.

Port proxyja: standardna je vrijednost 3182.

Korisničko ime, Lozinka: unesite korisničke podatke koje upotrebljava vaš proxy ako upotrebljava autorizaciju.

Možete promijeniti postavku proxyja u pravilu. Proxy se mora instalirati prije konfiguracije veze agent – server putem proxyja.

6.Označite jednu od sljedećih mogućnosti instalacije i slijedite korake iz odgovarajućeg odjeljka niže:

Instalacija potpomognuta serverom – trebat ćete unijeti korisničke podatke administratora ESMC web konzole. Instalacijski program automatski će preuzeti tražene certifikate.

Izvanmrežna instalacija – trebat ćete unijeti certifikat agenta i izdavatelja certifikata. Moguće je izvesti oba certifikata iz programa ESET Security Management Center. Također se možete koristiti svojim prilagođenim certifikatom.

Instalacija naredbenog retka

Instalacijski program MSI može se pokrenuti lokalno ili daljinski. Preuzmite ESET Management agent s ESET-ove web stranice.

Parametar

Opis i dopuštene vrijednosti

P_HOSTNAME=

Naziv hosta ili IP adresa ESMC servera.

P_PORT=

Port servera za povezivanje agenta (neobavezno; ako nije navedeno, upotrebljava se standardni port 2222).

P_CERT_PATH=

Put do certifikata agenta u formatu Base64 u datoteci .txt (izvezeno iz ESMC web konzole).

P_CERT_AUTH_PATH=

Put do izdavatelja certifikata u formatu Base64 u datoteci .txt (izvezeno iz ESMC web konzole).

P_LOAD_CERTS_FROM_FILE_AS_BASE64=

DA; Upotrijebite ovaj parametar kada se referirate na certifikat agenta i izdavatelj certifikata pohranjene u datotekama .txt.

P_CERT_PASSWORD=

Upotrijebite ovaj parametar da biste pružili lozinku za certifikat agenta.

P_CERT_CONTENT=

Niz certifikata agenta u formatu Base64 (izvezeno iz ESMC web konzole).

P_CERT_AUTH_CONTENT=

Niz izdavatelja certifikata u formatu Base64 (izvezeno iz ESMC web konzole).

P_ENABLE_TELEMETRY=

1 – aktivirano (standardna opcija); 0 – deaktivirano. Slanje izvješća o padu sustava i podataka o telemetriji ESET-u (neobavezan parametar).

P_INSTALL_MODE_EULA_ONLY=

1; Upotrijebite ovaj parametar za polutihu instalaciju ESET Management agenta. Vidjet ćete prozor za instalaciju agenta i od vas će se tražiti da prihvatite Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika i aktivirate/deaktivirate telemetriju (P_ENABLE_TELEMETRY se ignorira kada se odredi). Ostale postavke instalacije agenta preuzimaju se iz parametara naredbenog retka. Vidjet ćete završetak postupka instalacije agenta.

P_USE_PROXY=

1; Upotrijebite ovaj parametar da biste aktivirali upotrebu HTTP proxyja (koji je već instaliran u vašoj mreži) za replikaciju između ESET Management agenta i ESMC servera (ne za predmemoriranje nadogradnji).

P_PROXY_HTTP_HOSTNAME=

Naziv servera ili IP adresa HTTP proxyja.

P_PROXY_HTTP_PORT=

Port HTTP proxyja za povezivanje agenta.

Primjeri instalacije naredbenog retka

Po potrebi zamijenite narančasti kod u nastavku.

Tiha instalacija (/q parametar) sa standardnom vezom porta, aktiviranom telemetrijom i certifikatom agenta te izdavateljem certifikata pohranjenima u datotekama:

Agent_x64.msi /q P_HOSTNAME=10.20.30.40 P_ENABLE_TELEMETRY=1 P_CERT_PATH=C:\Users\Administrator\Desktop\certificate.txt P_CERT_AUTH_PATH=C:\Users\Administrator\Desktop\ca.txt P_LOAD_CERTS_FROM_FILE_AS_BASE64=YES

Tiha instalacija s navedenim nizovima za certifikat agenta i za izdavatelj certifikata te lozinku za certifikat agenta i parametre HTTP proxyja:

Agent_x64.msi /q P_HOSTNAME=esmc_server_name P_ENABLE_TELEMETRY=1 P_CERT_CONTENT=CJfXtf1kZqlZKAl9P48HymBHa3CkW P_CERT_PASSWORD=abcd1234EFGH P_CERT_AUTH_CONTENT=45hvkpqayzjJZhSY8qswDQYJKoZIhvc P_USE_PROXY=1 P_PROXY_HTTP_HOSTNAME=proxy_server P_PROXY_HTTP_PORT=3128

Polutiha instalacija:

Agent_x64.msi P_INSTALL_MODE_EULA_ONLY=1 P_HOSTNAME=10.20.30.40 P_CERT_PATH=C:\Users\Administrator\Desktop\certificate.txt P_CERT_AUTH_PATH=C:\Users\Administrator\Desktop\ca.txt P_LOAD_CERTS_FROM_FILE_AS_BASE64=YES