Agent

ESET Management agent ključan je dio programa ESET Security Management Center 7. Naziv komponente promijenjen je iz prethodne verzije 6.x (ERA agent), ali komponenta agenta i dalje služi istoj svrsi. ESET Management Agent upotrebljava novi, poboljšani komunikacijski protokol.

Klijenti ne komuniciraju izravno s ESMC serverom, već tu komunikaciju omogućuje agent. Agent prikuplja informacije od klijenta i šalje ih ESMC serveru. Ako ESMC server pošalje zadatak za klijent – on se šalje agentu koji zatim zadatak šalje klijentu.

Za pojednostavnjenje implementacije zaštite računala uključen je i samostalan ESET Management agent u ESMC paketu. To je jednostavna, izrazito modularna i lagana usluga koja pokriva svu komunikaciju između ESMC servera i bilo kojeg programa tvrtke ESET ili operacijskog sustava. Umjesto komunikacije izravno preko ESMC servera, proizvodi tvrtke ESET komuniciraju putem agenta. Klijentska računala koja imaju instaliran ESET Management agent i mogu komunicirati s ESMC serverom nazivaju se „upravljana” računala. Možete instalirati agent na svako računalo neovisno o tome je li instaliran drugi softver tvrtke ESET.

Prednosti su sljedeće:

Jednostavno postavljanje – agent se može instalirati kao dio standardne poslovne instalacije.

Lokalno sigurnosno upravljanje – budući da se agent može konfigurirati za pohranu nekoliko sigurnosnih scenarija, vrijeme reakcije na prijetnju znatno je smanjeno.

Izvanmrežno sigurnosno upravljanje – agent može odgovoriti na događaj čak i ako nije povezan s ESMC serverom.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Komunikacijski protokol između agenta i ESMC servera ne podržava autentikaciju. Neće funkcionirati nijedno proxy rješenje koje se upotrebljava za prosljeđivanje komunikacije od agenta do ESMC servera za koje je potrebna autentikacija.

Ako odlučite upotrijebiti nestandardan port za web konzolu ili agent, možda će biti potrebno podesiti firewall. U suprotnom instalacija možda neće uspjeti.

scheme_agent_sm