Aktualizace na Windows prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku

 

Prostřednictvím ESMC all-in-one instalačního balíčku můžete snadno a rychle aktualizovat Apache Tomcat na nejnovější verzi (vždy používejte nejnovější verzi all-in-one instalačního balíčku). Alternativně můžete Apache Tomcat aktualizovat ručně.

Před zahájením aktualizace

1.Ujistěte se, že používáte aktuální Java/OpenJDK.

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ

Veřejné aktualizace Oracle JAVA SE 8 vydané po lednu 2019 nejsou bez komerční licence dostupné pro firemní, komerční nebo produkční použití. Nemáte-li zájem o předplatné JAVA SE, můžete přejít na její bezplatnou alternativu. Postup naleznete v naší Databázi znalostí.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Máte-li v systému nainstalováno více verzí Java, doporučujeme ostatní odinstalovat a ponechat pouze nejnovější.

Ujistěte se, že máte nainstalován ESMC, Java a Apache Tomcat ve stejné bitové verzi (32-bit nebo 64-bit).

2.Ověřte, jakou verzi Apache Tomcat aktuálně používáte.

a.Přejděte do složky, ve které máte nainstalován Apache Tomcat:
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\

b.V textovém editoru si otevřete soubor RELEASE-NOTES a ověřte číslo verze (například 7.0.90).

c.Pokud je k dispozici novější podporovaná verze, proveďte aktualizaci webového serveru.

Postup aktualizace

1.Zastavte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a z kontextového menu vyberte možnost Zastavit.

Prostřednictvím systray ukončete proces Tomcat7w.exe (pokud běží).

2.Zazálohujte si následující soubory:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\.keystore
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\conf\server.xml
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

Pokud používáte vlastní SSL certifikát, resp. odlišné úložiště ve složce Tomcat, zazálohujte si potřebné soubory.

3.Odinstalujte Apache Tomcat. Pokud nevidíte Apache Tomcat v seznamu nainstalovaných aplikací, spusťte příkazový řádek jako administrátor a smažte ručně službu Tomcat7:
sc delete Tomcat7

4.Pokud jsou v systému stále níže uvedené složky, smažte je ručně:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\

5.Volitelně: Pokud chcete provést aktualizaci na novější verzi Apache Tomcat, než která se nachází v aktuálním ESMC all-in-one instalačním balíčku.

a.Z webových stránek https://tomcat.apache.org si stáhněte nejnovější podporovanou verzi Apache Tomcat.zip archiv (32-bit/64-bit Windows) apache-tomcat-[verze]-windows-[x86/x64].zip

b.Přejděte do složky se staženým all-in-one instalačním balíčkem.

c.Zkopírujte stažený archivapache-tomcat-[verze]-windows-[x86/x64].zip do složky x86\installers, resp. x64\installers. Nahraďte původní instalační balíček.

6.Otevřete si příkazový řádek, přejděte do složky s all-in-one instalačním balíčkem a spusťte příkaz:

Setup.exe --mode webconsole

7.Postupujte podle kroků na obrazovce a dokončete instalaci ESMC Web Console (společně s Apache Tomcat).

8.Zastavte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a z kontextového menu vyberte možnost Zastavit.

9.Do původního umístění obnovte odzálohované soubory .keystore, server.xml, EraWebServerConfig.properties a používaný certifikát.

10. Spusťte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a z kontextového menu vyberte možnost Spustit.

11. Připojte se k ESMC Web Console a ověřte, zda vše korektně funguje.