Ruční aktualizace na Windows

Pokud nemáte k dispozici nejnovější ESMC all-in-one instalační balíček, pomocí níže uvedených kroků aktualizujete ručně Apache Tomcat na Windows.

Před zahájením aktualizace

1.Ujistěte se, že používáte aktuální Java/OpenJDK.

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ

Veřejné aktualizace Oracle JAVA SE 8 vydané po lednu 2019 nejsou bez komerční licence dostupné pro firemní, komerční nebo produkční použití. Nemáte-li zájem o předplatné JAVA SE, můžete přejít na její bezplatnou alternativu. Postup naleznete v naší Databázi znalostí.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Máte-li v systému nainstalováno více verzí Java, doporučujeme ostatní odinstalovat a ponechat pouze nejnovější.

Ujistěte se, že máte nainstalován ESMC, Java a Apache Tomcat ve stejné bitové verzi (32-bit nebo 64-bit).

2.Ověřte, jakou verzi Apache Tomcat aktuálně používáte.

a.Přejděte do složky, ve které máte nainstalován Apache Tomcat:
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\

b.V textovém editoru si otevřete soubor RELEASE-NOTES a ověřte číslo verze (například 7.0.90).

c.Pokud je k dispozici novější podporovaná verze, proveďte aktualizaci webového serveru.

Postup aktualizace

1.Zastavte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a z kontextového menu vyberte možnost Zastavit.

Prostřednictvím systray ukončete proces Tomcat7w.exe (pokud běží).

2.Zazálohujte si následující soubory:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\.keystore
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\conf\server.xml
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

Pokud používáte vlastní SSL certifikát, resp. odlišné úložiště ve složce Tomcat, zazálohujte si potřebné soubory.

3.Odinstalujte Apache Tomcat. Pokud nevidíte Apache Tomcat v seznamu nainstalovaných aplikací, spusťte příkazový řádek jako administrátor a smažte ručně službu Tomcat7:
sc delete Tomcat7

4.Pokud jsou v systému stále níže uvedené složky, smažte je ručně:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\

5.Z webových stránek https://tomcat.apache.org si stáhněte si aktuální verzi Apache Tomcat (32-bit/64-bit Windows Service Installer) – apache-tomcat-[verze].exe.

6.Nainstalujte aktuální verzi Apache Tomcat.

V průběhu instalace vyberte cestu k balíku Java (vybírejte nadřazenou složku Java bin a lib).

Po dokončení instalace odškrtněte na poslední straně průvodce možnost Run Apache Tomcat.

7.Do původního umístění obnovte odzálohované soubory .keystore, server.xml a používaný certifikát.

8.Nastavte webový server Apache Tomcat tak, aby ESMC Web Console byla dostupná prostřednictvím HTTPS protokolu.

9.Znovu nasaďte ESMC Web Console (postup pro Windows).

10. Do původního umístění obnote soubor EraWebServerConfig.properties.

11. Spusťte Apache Tomcat a nastavte správnou verzi Java VM:

a)Přejděte do složky C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\bin a spusťte Tomcat7w.exe.

b)V zobrazeném dialogovém okně přejděte na záložku General, a jako Startup Type vyberte možnost Automatic a klikněte na tlačítko Start.

c)Na záložce Java se ujistěte, že není aktivní možnost Use default a v části Java Virtual Machine máte zadanou cestu k souboru jvm.dll (viz článek v Databázi znalostí), a klikněte na tlačítko OK.

12. Připojte se k ESMC Web Console a ověřte, zda vše korektně funguje.

 

Řešení problémů

Pokud se vám nedaří navázat šifrované HTTPS spojení, vyzkoušejte dočasně nezabezpečený HTTP kanál.

Pokud se aktualizace nezdařilo, nainstalujte zpět původní verzi a obnovte konfiguraci ze zálohy.