Aktualizace Apache Tomcat na Linuxu

Před zahájením aktualizace

1.Ujistěte se, že používáte aktuální verzi doplňku Java.

Ověřte, zda se aktualizoval balíček openjdk (viz tabulku níže).

2.Ověřte používanou verzi Apache Tomcat. Pokud je k dispozici novější, proveďte aktualizaci webového serveru:

Spusťte příkaz: cd /usr/share/tomcat/bin && ./version.sh (v závislosti na použité verzi může název složky obsahovat číslo verze, například tomcat7 nebo tomcat8)

3.Ověřte, zda verze na kterou chcete přejít, podporuje produkt ESET.

4.Zazálohujte si konfigurační soubor, například /etc/tomcat7/server.xml.

 

Postup aktualizace

1.Zastavte službu Apache Tomcat:

Spusťte příkaz: service tomcat stop (v závislosti na použité verzi může název složky obsahovat číslo verze, například tomcat7 nebo tomcat8)

2.Aktualizuje Apache Tomcat a doplněk Java. V závislosti na použité distribuci zadejte do terminálu některý z níže uvedených příkazů:

Debian aUbuntu distribuce

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-8-jdk tomcat7

CentOS, Red Hat a Fedora distribuce

yum update
yum install java-1.8.0-openjdk tomcat

OpenSUSE

zypper refresh
zypper install java-1_8_0-openjdk tomcat

3.Nahraďte soubor /etc/tomcat7/server.xml souborem /etc/tomcat7/server.xml ze zálohy.

4.Případně znovu nastavte používání HTTPS protokolu.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Po dokončení aktualizace na majoritní verzi (například při aktualizaci Apache Tomcat z verze 7.x na 8.x):

Znovu nasaďte ESMC Web Console (postup pro linux).

Znovu použijte odzálohovaný soubor %TOMCAT_HOME%/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties. Tím zabráníte ztrátě případných provedených změn v konfiguraci ESMC Web Console.