Aktualizace ERA na Linux Failover Clusteru

Pokud máte ESMC nainstalován na Linuxovém Failover Clusteru, pro aktualizaci jednotlivých komponent postupujte podle kroků uvedených v této kapitole.

Aktualizujete v prostředí s ERA Proxy?

Ruční aktualizace ERA z verze 6.3 (nebo novější) na ESMC

1.V Conga (Cluster Administration GUI) v sekci Service groups zastavte službu EraService. Ujistěte se, že je na všech uzlech clusteru vypnutá služba ERA Agent a ERA Server.
 

2.Na uzlu1 aktualizujte podle níže uvedených kroků ERA Server:

a.K uzlu připojte sdílený disk.

b.Spuštěním instalačního skriptu Server-Linux-x86_64.sh, pod uživatelem root nebo s oprávněním sudo, aktualizujte ERA Server.

c.Nahraďte původní skript ve složce /usr/share/cluster/eracluster_server.sh novým ze složky /opt/eset/RemoteAdministrator/Server/setup/eracluster_server. V průběhu kopírování neměňte název souboru eracluster_server.sh.

d.Po dokončení aktualizace zastavte službu ESMC Server (stop eraserver).

e.Deaktivujte automatické spuštění služby ESMC přejmenováním níže uvedených souborů:

i.mv /etc/init/eraserver.conf /etc/init/eraserver.conf.disabled

ii.mv /etc/init/eraserver-xvfb.conf /etc/init/eraserver-xvfb.conf.disabled

f.Odpojte disk od uzlu1.

3.Opakujte výše uvedené kroky pro aktualizaci ERA Serveru na uzlu2.
 

4.V Conga (Cluster Administration GUI) v sekci Service groups spusťte službu EraService.
 

5.Ručně aktualizujte ERA Agenty na všech uzlech clusteru (spuštění .sh skriptu).
 

6.V ESMC Web Console zkontrolujte, že máte na všech uzlech clusteru aktuální verzi agenta i serveru.
 

Ruční aktualizace z verze 6.1 nebo 6.2 na verzi 6.3