Ruční aktualizace na Windows

Pro ruční aktualizaci Apache HTTP Proxy na Windows postupujte podle následujících kroků

1.Zazálohujte si následující soubory:

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\password.file

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\group.file

2.Zastavte službu ApacheHttpProxy, například do příkazového řádku s administrátorským oprávněním zadejte příkaz:

sc stop ApacheHttpProxy

3.Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte archiv Apache HTTP Proxy a rozbalte jej do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\. Původní soubory přepište.

4.Přejděte do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf a v textovém editoru otevřete soubor httpd.conf.

5.Na konec souboru přidejte níže uvedené řádky:

ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">
 Options Indexes FollowSymLinks
 AllowOverride None
 Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"

6.Pokud jste měli přístup k Apache HTTP Proxy zaheslován (podle kroků v kapitole Instalace Apache HTTP Proxy), nahraďte níže uvedený kus kódu:

<Proxy *>
 Deny from all
</Proxy>

v souboru httpd.conf tímto (naleznete jej rovněž v záloze z kroku 1):

<Proxy *>
 AuthType Basic
 AuthName "Password Required"
 AuthUserFile password.file
 AuthGroupFile group.file
 Require group usergroup
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from all
</Proxy>

Pokud jste prováděli další změny v souboru httpd.conf, zkopírujte tyto změny ze zálohovaného souboru z kroku 1.

7.Uložte změny a spusťte službu ApacheHttpProxy, například do příkazového řádku s administrátorským oprávněním zadejte příkaz:

sc start ApacheHttpProxy

8.Funkčnost Apache HTTP Proxy ověřte zadáním níže uvedené adresy do webového prohlížeče:

http://[IP address]:3128/index.html

 

Pokud Apache HTTP Proxy po aktualizaci nenabíhá, pro řešení problémů se podívejte do protokolů Apache HTTP Proxy.