Aktualizace na Windows prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku

Pokud máte ESMC all-in-one instalační balíček uložený na lokálním disku, můžete jej využít k aktualizaci Apache HTTP Proxy. Pokud instalační balíček nemáte, využijte postup pro rychlejší a ruční aktualizaci.

1.Zazálohujte si následující soubory:

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\password.file

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\group.file

2.Zastavte službu ApacheHttpProxy, například do příkazového řádku s administrátorským oprávněním zadejte příkaz:

sc stop ApacheHttpProxy

3.sc stop ApacheHttpProxyPomocí setup.exe spusťte all-in-one instalační balíček.

4.Vyberte možnost Instalovat/Aktualizovat Apache HTTP Proxy a klikněte na tlačítko Další.

package_installation_select

Odsouhlaste licenční ujednání a pokračujte kliknutím na tlačítko Další. Postupujte podle kroků na obrazovce a aktualizaci dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.

Pokud jste měli přístup k Apache HTTP Proxy zaheslován (podle kroků v kapitole Instalace Apache HTTP Proxy), nahraďte níže uvedený kus kódu:

<Proxy *>
 Deny from all
</Proxy>

v souboru httpd.conf tímto (zálohovaného v kroku 1):

<Proxy *>
 AuthType Basic
 AuthName "Password Required"
 AuthUserFile password.file
 AuthGroupFile group.file
 Require group usergroup
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from all
</Proxy>

Pokud jste prováděli další změny v souboru httpd.conf, zkopírujte tyto změny ze zálohovaného souboru httpd.conf do nového souboru httpd.conf.

5.Uložte změny a spusťte službu ApacheHttpProxy, například do příkazového řádku s administrátorským oprávněním zadejte příkaz:

sc start ApacheHttpProxy

6.Funkčnost Apache HTTP Proxy ověřte zadáním níže uvedené adresy do webového prohlížeče:

http://[IP address]:3128/index.html

 
Pokud Apache HTTP Proxy po aktualizaci nenabíhá, pro řešení problémů se podívejte do protokolů Apache HTTP Proxy.