Odinstalace komponent

Pro odinstalaci komponent ESMC infrastruktury můžete použít all-in-one instalační balíček, který jste použili při instalaci. Spusťte jej a vyberte možnost Odinstalovat komponenty ESET Security Management Center. V případě potřeby si můžete přepnout průvodce do češtiny.

details_hoverPoznámka

Před odinstalováním Mobile Device Connectoru si přečtěte princip licencování iOS zařízení.

package_installation_uninstaller

Odsouhlaste licenční ujednání a pokračujte kliknutím na tlačítko Další. V dalším roku vyberte komponenty, které chcete instalovat, a klikněte na tlačítko Odinstalovat.

select_uninstall_components

Ručně odinstalujte následující aplikace:

WinPcap a Apache HTTP Proxy (prostřednictvím dialogu Programy a funkce dostupného v Ovládacích panelech.

ESMC Web Console a Apache Tomcat:

a.Spusťte příkazový řádek jako administrátor

b.Zastavte službu Tomcat7:
sc stop Tomcat7

c.Odstraňte službu Tomcat7.
sc delete Tomcat7

d.Smažte instalační složku Apache Tomcat:

  C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\

details_hoverPoznámka

Po odebrání některých komponent může být vyžadován restart serveru.

Další informace naleznete v kapitole odinstalace starého ESMC serveru.