Instalace ESMC Serveru pomocí all-in-one balíčku

ESMC All-in-one balíček je dostupný pouze pro operační systém Windows. Prostřednictvím instalačního průvodce si můžete pohodlně vybrat komponenty ESMC infrastruktury, které chcete nainstalovat. Pro instalaci ESMC Serveru postupujte podle následujících kroků:

1.Spusťte instalační balíček a na uvítací obrazovce klikněte na tlačítko Další. V případě potřeby si z rozbalovacího menu vyberte požadovaný Jazyk.

welcome

2.Pro instalaci ESMC serveru vyberte v prvním kroku průvodce možnost Nainstalovat ESET Security Management Server a klikněte na tlačítko Další.

package_installation_select

3.Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET, odškrtněte možnost Zapojit se do programu vylepšování produktu. Ponecháte-li tuto možnost aktivní, data z produktu se budou zasílat.

4.Odsouhlaste licenční ujednání a pokračujte kliknutím na tlačítko Další. V dalším roku vyberte komponenty, které chcete instalovat, a klikněte na tlačítko Instalovat.

MICROSOFT SQL SERVER EXPRESS:

Pokud již na daném serveru provozujete databázový server (Microsoft SQL Server nebo MySQL), nebo chcete využít jiný, instalaci této komponenty odškrtněte.

Neinstalujte SQL Server na doménový řadič (pokud se jedná například o Windows SBS / Essentials). V takovém případě doporučujeme ESET Security Management Center nainstalovat na jiný server, případně neinstalovat SQL Server Express a použít pro ESMC databázi jiný databázový server (například již existující MSSQL nebo MySQL).

 

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Apache HTTP Proxy je vhodný pro malé nebo centralizované sítě bez klientů, kteří jsou často mimo vaši síť. Pokud tuto možnost vyberte, klienti se budou k ESMC Serveru připojovat prostřednictvím tunelu zajišťovaného touto proxy. Toto spojení nebude funkční pokud klient opustí vaši síť a nebude mít tedy viditelnost na ESMC Server.

Pro více informací přejděte do kapitoly Co je Apache HTTP Proxy a Rozdíl mezi Appache HTTP Proxy, Mirror Tool a přímou konektivitou.

package_installation_components

Po vybrání Apache HTTP Proxy k instalaci se automaticky vytvoří politiky pro níže uvedené produkty a přiřadí se nejnadřazenější statické skupině Všechna zařízení.

oESET Endpoint pro Windows

oESET Endpoint pro macOS (OS X) a Linux

oESET Management Agent

oESET File Security pro Windows Server (V6+)

oESET Shared Local Cache

V daných politikách je nastaveno používání HTTP Proxy. Tyto politiky změní konfiguraci produktu tak, že se jako globální proxy použije IP adresa ESMC serveru a port 3128. Autentifikace je vypnutá. Toto nastavení si můžete zkopírovat a použít v případě potřeby pro další produkty.

Pomocí této komponenty snížíte vytížení do internetu, protože Apache HTTP Proxy bude do cache ukládat data stahovaná produkty ESET. Instalaci této komponenty doporučujeme již ve chvíli, kdy budete prostřednictvím ESMC ve své síti spravovat alespoň 37 stanic. Apache HTTP Proxy můžete nainstalovat kdykoli později.

5.V případě, že kontrola před instalací nalezne chyby, před pokračováním je odstraňte. Ujistěte, že splňujete všechny požadavky pro instalaci.

.NET v3.5 není nainstalován/.NET v2.0 SP2 není nainstalovánnainstalujte .NET Framework.

 
package_missing_system_requirements

Java nebyla nalezena

java_missing

ESMC All-in-one installer detekuje Oracle Java ve stejné bitové verzi.

java_detected

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Máte-li v systému nainstalováno více verzí Java, doporučujeme ostatní odinstalovat a ponechat pouze nejnovější.

Ujistěte se, že máte nainstalován ESMC, Java a Apache Tomcat ve stejné bitové verzi (32-bit nebo 64-bit).

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ

Veřejné aktualizace Oracle JAVA SE 8 vydané po lednu 2019 nejsou bez komerční licence dostupné pro firemní, komerční nebo produkční použití. Nemáte-li zájem o předplatné JAVA SE, můžete přejít na její bezplatnou alternativu. Postup naleznete v naší Databázi znalostí.

a)Pro výběr již nainstalovaného doplňku Java klikněte na možnost Vyberte instalaci Java a najděte cestu, kde máte Javadoplněk nainstalován (obsahující podsložku bin) a klikněte na tlačítko OK. K tomu vás instalační balíček vyzve, pokud vyberte neplatnou cestu.

b)Klikněte na tlačítko Instalovat. V opačném případě pro změnu cesty k Java klikněte na Změnit.

details_hoverPoznámka

Pokud nemáte na disku dostatek místa pro instalaci ESMC, může se zobrazit například následující upozornění:

validation-status-icon-error Na systémovém disku je 32 MB volného místa.

Pro instalaci ESMC musíte mít na pevném disku alespoň 5000 MB volného místa.

6.Po ověření požadavků se spustí samotná instalace.

details_hoverPoznámka

Pokud probíhá instalace, ESMC all-in-one instalační balíček není možné ovládat. Vyčkejte na dokončení instalace všech komponent. Přerušením instalace některé z komponent ukončíte celý proces instalace.

package_installation_progress

7.Zadejte platný licenční klíč, který jste obdrželi po nákupu bezpečnostního řešení ESET. Pokud máte klasické licenční údaje (uživatelské jméno a heslo), převeďte si je na licenční klíč. Případně vyberte možnost Aktivovat později. V takovém případě doporučujeme prostudovat kapitolu aktivace a seznámit se s dostupnými možnostmi.

package_installation_activation

8.Pokud jste ponechali výchozí parametry instalace a nainstalovali Microsoft SQL Server Express, provede se automatické připojení do databáze a můžete pokračovat vytvořením uživatele Web Console. Chcete-li využít existující databázový server, v dalším kroku zadejte údaje pro připojení.

9.Zadejte údaje pro připojení k vašemu Microsoft SQL nebo MySQL serveru. Vyplňte požadovaná pole: název serveru, port (v případě MSSQL zjistíte v Microsoft SQL Server Configuration Manager), název databáze, databázový účet (uživatelské jméno a heslo), a klikněte na tlačítko Další. Následně dojde k ověření spojení do databázového serveru. V případě, že se na serveru již nachází existující ESMC databáze (například z předchozí instalace ERA v.6), budete na to upozornění. V takovém případě se rozhodněte, zda chcete použít stávající databázi a aktualizovat ji nebo ji odstranit a provést čistou instalaci.

Použít pojmenovanou instanci – pokud používáte MS SQL databázový server, můžete aktivovat tuto možnost. Poté budete schopni vytvořit vlastní instanci databáze zadáním názvu serveru ve tvaru HOSTNAME\DB_INSTANCE, například: 192.168.0.10\ESMC7SQL. V případě clusterovaných databází zadávejte pouze název clusteru. Po vybrání této možnosti nebudete schopni změnit port instance a použije se některý z výchozích definovaný společností Microsoft.

details_hoverPoznámka

Při vybrání možnosti Použít pojmenovanou instanci můžete ESMC Server připojit také k MS SQL databázi nainstalované ve Failover Clusteru. V takovém případě do pole Název serveru zadejte název clusteru.

details_hoverPoznámka

Databázový účet můžete definovat dvěma způsoby. Využit můžete dedikovaný databázový uživatelský účet, který bude mít přístup pouze k databázi ESMC nebo v případě MS SQL zadat SA účet , resp. účet root při použití MySQL. Pokud se rozhodnete pro dedikovaný účet, je nutné ho nejprve vytvořit a přiřadit mu potřebná oprávnění. Podrobné informace naleznete v kapitole Vlastní databázový uživatel. Neplánujete-li použití dedikovaného účtu, zadejte údaje administrátora (SA nebo root).

package_installation_db_connection

Pokud jste zadali SA účet nebo účet roota, následně se rozhodněte, zda chcete aby tento účet používal ESET Security Management Center pro přístup do databáze.

package_installation_db_user_root

Po kliknutí na tlačítko Ne a vyberte možnost Vytvořit nového uživatele (vytvoří jej instalační balíček) nebo Použít existujícího uživatele (zadejte vámi vytvořený uživatelský účet.

package_installation_db_user_create_use

10. V dalším kroku budete vyzváni k zadání hesla pro výchozí účet Administrator pro přístup do Web Console. Toto heslo si zapamatujte. Bude sloužit pro přihlášení do ESMC Web Console. Klikněte na tlačítko Další.

package_installation_webconsole

11. V případě zájmu můžete definovat údaje, které se zobrazí v detailech certifikátu ESET Management Agent a ESMC Serveru. Pokud si nastavíte heslo k certifikační autoritě, zapamatujte si jej! Klikněte na tlačítko Další.

package_installation_certificate

12. Následně bude probíhat instalace.

package_installation_progress_2

13. Pokud jste k instalaci vybrali Rogue Detection Sensor, spustí se také průvodce instalací WinPcap ovladače. V jeho průběhu vyberte možnost Automatically start the WinPcap driver at boot time.

14. Po dokončení instalace se zobrazí informace "ESET Security Management Center Server byl úspěšně nainstalován" společně s URL, na které je dostupná ESMC Web Console. Pro otevření webové konzole na zobrazený odkaz. Průvodce ukončete kliknutím na tlačítko Dokončit.

package_installation_successful

Pokud instalace selže:

Podívejte se do instalačního protokolu. Naleznete jej ve stejné složce, ze které jste spustili all-in-one instalační balíček. Například:
C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

Informace vedoucí k odstranění problému a dokončení instalace k hledejte v kapitole řešení problémů.