Vyhledání počítačů v lokální síti

Pro nasazení ESET Management Agenta vygenerovaného v předchozí kapitole, postupujte podle následujících kroků:

1.Přečtěte si a odsouhlaste licenční ujednání s koncovým uživatelem. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

2.Do pole IP Ranges zadejte rozsah IP adres, ve kterém chcete počítače vyhledat. Příklad: 10.100.100.10-10.100.100.250.

3.Dále vyberte způsob detekce počítačů (Scan methods):

Ping scan – nástroj se pokusí najít živé počítače v síti pomocí příkazu ping.

details_hoverPoznámka

Mějte na paměti, že v závislosti na nastavení firewallu, nemusí stanice na ping odpovídat.

Port scan – nástroj se pokusí stanici najít prostřednictvím techniky skenování portů. Seznam portů používaných pro vzdálené nasazení ESET Management Agenta naleznete samostatné kapitole. Standardně se pro vzdálené nasazení používá port 445.

4.Vyhledání počítačů zahajte kliknutím na tlačítko Start Scan.

5.V dalším kroku vybere počítače, na které chcete instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

6.V dalším kroku se zobrazí seznam všech zařízení dostupných pro nasazení. Vyberte počítače, na které chcete vzdáleně instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Vždy vybírejte počítače se stejnou platformou (64-bit nebo 32-bit).

7.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte vytvořený instalační balíček v ESMC Web Console nebo ESET Cloud Administrator. Vybráním možnosti Use ESET offline install package (.dat souboru) nasadíte offline balíček. Pokud na cílové stanici není instalováno žádné další bezpečnostní řešení, odškrtněte možnost Use ESET AV Remover. ESET AV Remover dokáže odstranit podporovaná bezpečností řešení třetích stran.

8.Zadejte přihlašovací údaje k cílové stanici. V případě doménového prostředí zadejte účet doménového administrátora. Při použití lokálního administrátorského účtu vypněte na cílové stanici UAC. Při použití možnosti Use current user credentials se automaticky použijí přihlašovací údaje aktuálně přihlášeného uživatele.

9.Následně vyberte způsob vzdáleného nasazení. Standardně je vybrána možnost Built-in, která vrací případné chybové hlášky Windows. Pro nasazení můžete využít také PsExec – nástroj třetí stany. Po vybrání možnosti nasazení klikněte na tlačítko Next.

deploy_tool

10. Po úspěšném nasazení se zobrazí zpráva "Success". Nástroj ukončete kliknutím na tlačítko Finish. Pokud nasazení selže, můžete si exportovat seznam stanic, na něž se instalační balíček nepodařilo nasadit. Klikněte na tlačítko Browse, vyberte složku, do které chcete .txt soubor uložit, a klikněte na tlačítko Export failed computer.

deploy_tool_success

Pro ověření funkčnosti ESET Management Agenta si na cílové stanici otevřete soubor: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html

details_hoverPoznámka

Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly řešení problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení ESET Management Agenta.