Požadavky pro instalaci ESET RD Sensor na Linux

Pro instalaci ESET RD Sensor na Linux postupujte podle následujících kroků:

1.Ujistěte se, že počítač splňuje předpoklady pro instalaci:

Síť musí být možné prohledávat (otevřené porty, firewall nesmí blokovat příchozí komunikaci atp.)

Server musí být z lokálního počítače dosažitelný.

Na lokálním počítači nainstalovaný ESET Management Agent pro správné fungování všech součástí produktu (předávání dat).

Níže uvedené příkazy zadávejte do terminálu.

Instalační balíček RD Sensor musí být nastaven jako spustitelný:

chmod +x RDSensor-Linux-x86_64.sh

2.Spusťte instalaci prostřednictvím instalačního balíčku s oprávněním sudo:

sudo ./RDSensor-Linux-x86_64.sh

3.Přečtěte si a licenční ujednání. Pro pohyb na další stránku ujednání použijte klávesu Mezerník.
Následně se rozhodněte, zda s ujednáním souhlasíte. Pokud s ujednáním souhlasíte, stiskněte klávesu Y. V opačném případě stiskněte klávesu N.

4.Stisknutím klávesy Y odsouhlaste účast v programu zlepšování v programu. V opačném případě stiskněte klávesu N.

5.ESET RD Sensor se po dokončení instalace automaticky spustí.

6.Po dokončení instalace ověřte, zda ESET RD Sensor běží pomocí příkazu:

sudo service rdsensor status

7.Protokol Rogue Detection Sensor naleznete ve složce:

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/trace.log