Předpoklady pro instalaci Serveru na Linuxu

Pro samostatnou instalaci ESMC Serveru na Linuxu je nutné splnit následující předpoklady:

Musíte mít platnou licenci.

Nainstalovaný a nakonfigurovaný databázový server s účtem root. Další uživatelský účet nemusí být vytvořen před instalací, instalátor jej dokáže vytvořit. MS SQL Server pro Linux není podporován. Nicméně můžete ESMC Server běžící na Linuxu připojit k MS SQL Server provozovaný na Windows.

details_hoverPoznámka

ESMC Server ukládá do databáze velké bloky dat, proto je nutné pro korektní fungování nakonfigurovat MySQL tak, aby přijímal tyto velké pakety. Pro více informací přejděte do kapitoly konfigurace MySQL.

Nainstalovaný ODBC ovladač pro připojení k databázovému serveru.

Instalační balíček serveru musí být nastaven jako spustitelný: To provedete zadáním níže uvedeného příkazu do terminálu:

chmod +x server-linux-x86_64.sh

Nainstalované OpenSSL minimálně ve verzi openssl-1.0.1e-30. openssl-1.1.*. Nainstalováno můžete mít více verzí OpenSSL. Nicméně alespoň jedna z nich musí být ze strany ESMC podporována.

Příkazem openssl version si zobrazíte aktuálně používanou (výchozí) verzi.

Zobrazit si můžete seznam všech verzí OpenSSL ve vašem systému. Po použití příkazu sudo find / -iname *libcrypto.so* se podívejte na konce názvů souborů.

Uživatelé Fedora Linux by měli použít balíček compat-openssl10.

 

Na linuxovém serveru bez grafického rozhraní je nutné pro správné zobrazování přehledů (serverová úloha generování přehledu) nainstalovat xvfb balíček.

Pro úspěšné nasazení ESET Management Agenta na Windows je nutné nainstalovat cifs-utils balíček.

Musí mít nainstalovány knihovny Qt4 (verzi 4.8, nikoli 5) pro tisk do PDF a PS. Všechny Qt4 závislosti se doinstalují automaticky. V oficiálních repozitářích CentOS nemusíte najít všechny požadované balíčky. V takovém případě je potřeba použít repozitář třetí strany (například EPEL) nebo si balíky na cílové stanici zkompilovat ručně. Na OpenSUSE LEAP 15 si je stáhněte ručně.

Pro ověřování doménových účtů vůči Active Directory (při synchronizaci statických skupin a přihlašování) prostřednictvím protokolu Kerberos je nutné doinstalovat kinit + klist. Dále je nutné správně Kerberos nakonfigurovat v souboru /etc/krb5.conf.

Pro přihlášení do ESMC Web Console prostřednictvím doménového účtu a NTML autentifikaci pro odesílání e-mailů doinstalovat wbinfo + ntlm_auth.

Pro synchronizaci s Active Directory doinstalovat ldapsearch.

Pro odesílání SNMP trapů doinstalovat snmptrap. Nepovinné, pokud tuto funkci nevyužijete. Mějte na paměti, že je nutné SNMP dále nakonfigurovat.

Pro vytvoření SELinux politik je nutné doinstalovat SELinux devel balíček. Ten je však vyžadován pouze na systémech s aktivovaným SELinux (CentOS, Fedora, RHEL). Mějte na paměti, že SELinux může být v konfliktu s jinými aplikacemi. Pro ESMC Server není nezbytný.

Pro instalaci požadovaných závislostí můžete použít následující příkazy:

Debian a Ubuntu distribuce

CentOS, Red Hat a Fedora distribuce

OpenSUSE distribuce

ODBC ovladač

Informace naleznete v kapitole instalace a konfigurace ODBC.

xvfb

apt-get install xvfb

yum install xorg-x11-server-Xvfb

zypper install xorg-x11-server-extra

cifs-utils

apt-get install cifs-utils

yum install cifs-utils

zypper install cifs-utils

Qt4 WebKit knihovny

apt-get install libqtwebkit4

Více informací naleznete v Databázi znalostí.

zypper install libqtwebkit4

kinit+klist – volitelné, potřebné pro služby Active Directory

apt-get install krb5-user

yum install krb5-workstation

zypper install krb5

wbinfo + ntlm_auth

apt-get install winbind

yum install samba-winbind-clients

zypper install samba-winbind

ldapsearch

apt-get install ldap-utils
libsasl2-modules-gssapi-mit

yum install openldap-clients
cyrus-sasl-gssapi cyrus-sasl-ldap

zypper install openldap2-client
cyrus-sasl-gssapi
cyrus-sasl-ldap-auxprop

snmptrap

apt-get install snmp

yum install net-snmp-utils net-snmp

zypper install net-snmp

SELinux devel balíček – volitelné; SELinux může být v konfliktu s jinými aplikacemi. Pro ESMC Server není nezbytný.

apt-get install selinux-policy-dev

yum install policycoreutils-devel

zypper install selinux-policy-devel

samba

apt-get install samba

yum install samba
samba-winbind-clients

zypper install samba samba-client