Instalace a konfigurace MySQL

Instalace

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ

Databázový server MySQL je podporován do verze 5.7 a ODBC ovladač do verze 5.3.10. Aktualizaci na novější verzi (5.3.11 resp. 8.x) MySQL a ODBC ovladače nedoporučujeme.

ESMC Virtuální appliance používá ODBC 8.0.11-e17. Z řady 8.x je pouze tato verze kompatibilní s ESMC. Tato verze se však nenachází v repozitáři nejrozšířenějších linuxových distribucí.

1.Instalační balíček MySQL (5.7 a starší) pro Windows si stáhněte z webových stránek společnosti Oracle: https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/5.7.html

2.V průběhu instalace vyberte možnost Custom a k instalaci vyberte pouze MySQL Server.

mysql_component

3.Dokončete instalaci MySQL Serveru.

4.Stáhněte a nainstalujte Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (vyžadován pro ODBC Connector 5.2) Ujistěte se, že odpovídá bitové verzi vámi nainstalovaného MySQL Serveru: 32-bit nebo 64-bit.

5.Instalační balíček ODBC konektoru (5.2 a starší) pro Windows si stáhněte z webových stránek společnosti Oracle: https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/5.2.html a nainstalujte. Ujistěte se, že odpovídá bitové verzi vámi nainstalovaného MySQL Serveru.

Konfigurace

V textovém editoru si otevřete konfigurační soubor:

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7\my.ini

V souboru my.ini najděte sekci [mysqld] a upravte níže uvedené parametry:

max_allowed_packet=33M

Pro MySQL 5.6.20 a 5.6.21 (verzi MySQL zjistíte například pomocí příkazu mysql --version):

oinnodb_log_file_size nastavte alespoň na hodnotu 200 MB (například innodb_log_file_size=200M), ale ne vyšší než 3000 MB.

Pro MySQL 5.6.22 a novější:

oinnodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group – součin (*) obou parametrů musí být větší nebo roven 200 MB. Minimální hodnota pro innodb_log_files_in_group je 2 a maximální je 100; hodnota musí být celé číslo.
Příklad:
innodb_log_file_size=100M
innodb_log_files_in_group=2

Změny v souboru uložte a službu MySQL server restartujte, například pomocí níže uvedených příkazů (název služby závisí na použité verzi MySQL, například verze 5.7 = MySQL57 atp.):

net stop mysql57

net start mysql57

Ověřte, zda služba MySQL server běží, například pomocí níže uvedeného příkazu:

sc query mysql57