Instalace a konfigurace MySQL

Instalace

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ

Databázový server MySQL je podporován do verze 5.7 a ODBC ovladač do verze 5.3.10. Aktualizaci na novější verzi (5.3.11 resp. 8.x) MySQL a ODBC ovladače nedoporučujeme.

ESMC Virtuální appliance používá ODBC 8.0.11-e17. Z řady 8.x je pouze tato verze kompatibilní s ESMC. Tato verze se však nenachází v repozitáři nejrozšířenějších linuxových distribucí.

Pokud již máte databázový systém nainstalován, přejděte do sekce Konfigurace.

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ

MariaDB je výchozím databázový systém na některých linuxových distribucích a nainstaluje se automaticky místo MySQL.

ESET Security Management Center ve stávající verzi MariaDB nepodporuje!

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Pro správný chod ESET Security Management Center se ujistěte, že máte nainstalován MySQLMySQL. Před zahájením instalace přidejte do systému MySQL repozitář:

Debian, Ubuntu: Adding the MySQL APT Repository

CentOS, Red Hat, Fedora: Adding the MySQL Yum Repository

OpenSUSE, SUSE Linux Enterprise Server: Adding the MySQL SLES Repository

Po přidání MySQL repozitáře můžete pokračovat v instalaci databázového serveru.

V závislosti na použité linuxové distribuci a verzi se instalace MySQL se liší:

Debian a Ubuntu distribuce

Pro nainstalování MySQL použijte příkaz:
sudo apt-get install mysql-server

Pokročilá instalace: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-apt-repo.html

CentOS, Red Hat a Fedora distribuce

Pro nainstalování MySQL použijte příkaz:
sudo yum install mysql-server

Pokročilá instalace: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-yum-repo.html

OpenSUSE distribuce

Pro nainstalování MySQL použijte příkaz:
sudo zypper install mysql-community-server

Ruční instalace

Instalační balíček MySQL Community Server edition si stáhněte ze stránek společnosti Oracle:
http://dev.mysql.com/downloads/


Konfigurace

V textovém editoru otevřete konfigurační soubor my.cnf (obdoba my.ini na Windows):  

sudo nano /etc/mysql/my.cnf
(případně soubor naleznete ve složce /etc/my.cnf nebo /etc/my.cnf.d/community-mysql-server.cnf)

V souboru my.cnf najděte sekci [mysqld] a upravte níže uvedené parametry. (Pokud se parametry v souboru nenachází, přidejte je ručně do sekce [mysqld]):

max_allowed_packet=33M

Pro MySQL 5.6.20 a 5.6.21 (verzi MySQL zjistíte například pomocí příkazu mysql --version):

oinnodb_log_file_size nastavte alespoň na hodnotu 200 MB (například innodb_log_file_size=200M), ale ne vyšší než 3000 MB.

Pro MySQL 5.6.22 a novější:

oinnodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group – součin (*) obou parametrů musí být větší nebo roven 200 MB. Minimální hodnota pro innodb_log_files_in_group je 2 a maximální je 100; hodnota musí být celé číslo.
Příklad:
innodb_log_file_size=100M
innodb_log_files_in_group=2

 

Změny v souboru uložte a službu MySQL server restartujte (v některých případech se může jmenovat mysqld):

sudo service mysql restart

Volitelně můžete níže uvedeným příkazem definovat oprávnění pro přístup k MySQL serveru (jedná se o volitelnou možnost a nemusí fungovat na všech distribucích):

/usr/bin/mysql_secure_installation

Zda služba běží ověříte příkazem:

sudo netstat -tap | grep mysql

Pokud služba MySQL server běží, měli byste vidět níže uvedený řádek. Mějte na paměti, že se jedná o příklad a číslo procesu - PID (7668) může být odlišné:

tcp   0   0 localhost:mysql    *:*         LISTEN    7668/mysqld