migrační scénář

Tento scénář pokrývá migraci na ESMC 7 při současném běhu ERA 5.x na stejném počítači. Stanice se budou připojovat ke starému serveru do chvíle, než na ně nasadíte ESET Management Agenty. Použít jej můžete v případě, kdy si chcete ESMC 7 vyzkoušet, ale zároveň potřebujete zachovat stávající ERA infrastrukturu.

details_hoverPoznámka

Tento scénář je určen pouze pro zkušené uživatele. Měli byste jej použít pouze v případě, kdy nemáte jinou možnost.

1.Stáhněte si a spusťte ESET Remote Administrator Migration Tool.

Nainstalujte si Microsoft Visual C++ 2015 x86, který je vyžadován pro korektní běh nástroje. Instalační balíček naleznete ve staženém .zip archivu nástroje Migration Tool.

Migrační nástroj spusťte jako administrátor přímo na serveru, kde běží ERA 5.x sever. Není možné migrační nástroj spustit ze vzdálené stanice.

2.Vyberte možnost Export pro export ERA dat do intermediate formátu. Průvodce migrací dokáže převést jen některá data. Vyberte data, která chcete převést a klikněte na tlačítko Další.

migration_tool_2

3.Vyberte složku, do které chcete databázi uložit.

migration_tool_3

4.Po vybrání složky, do které chcete databázi exportovat, průvodce zobrazí stav původní ERA 5.x databáze.

migration_tool_4

5.Všechna data jsou exportována do intermediate databáze.

6.Pokud ESMC 7 chcete nainstalovat na stejný počítač, musíte ERA 5.x změnit používané porty a přejmenovat jeho službu (přejmenování provedete například pomocí příkazu sc config ERA_SERVER DisplayName= “ESET Remote Administrator g1”).

7.Nyní můžete ESET Remote Administrator 5.x znovu spustit.

8.Nainstalujte ESMC 7 a pomocí migračního nástroje naimportujte data z původního serveru pomocí tohoto nástroje. Zadejte název nebo IP adresu serveru, na který jste nainstalovali ESMC 7 a heslo pro výchozí účet Administrator používaný pro přístup do ESMC Web Console, které jste si definovali v průběhu instalace.

9. Pokud nebude možné některá nastavení importovat, ESET Remote Administrator Migration tool zobrazí tipy pro změnu nastavení nového ESMC Serveru, které je potřeba provést, aby se importování podařilo.

Následně se provede import jednotlivých komponent. Pro každou migrovanou komponentu se vytvoří samostatný migrační protokol. Po úspěšném dokončení importu všech částí se zobrazí výsledek migrace.

migration_tool_7

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Pokud migrujete také uživatele, hesla k účtům budou resetována a nahrazena náhodně vygenerovanými. Hesla si následně můžete exportovat do .CSV souboru.

10. Migration Tool vygeneruje také skript, prostřednictvím kterého můžete nasadit nakonfigurovaného ESET Management Agenta. Jedná se o malý .bat soubor, který stačí na klientovi spustit.

migration_tool_8

Důkladně si zkontrolujte nastavení migračního nástroje a po dokončení se ujistěte, zda byla zálohována všechna data. Po ověření nasaďte prostřednictvím skriptu ESET Management Agent na několik stanic, a ověřte, že se připojili k novému ESMC Serveru.

Po úspěšném ověření konektivity nasaďte ESET Management Agenta na zbývající počítače.

details_hoverPoznámka

Pokud v průběhu migrace dojde k chybě, doporučujeme vrátit změny ESMC 7.x, obnovit zálohovaná data ERA 5.x, počítače zpět připojit k ERA 5.x a kontaktovat technickou podporu ESET.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Mějte na paměti, že v tomto případě se neexportují žádné protokoly z doby od zálohy databáze ERA 5.x až do nasazení agenta. Nicméně tato data budou stále dostupná v původní ERA 5.x.