Migrace databáze – odlišná IP adresa

Tento scénář pokrývá stav, kdy provedete čistou instalaci ESMC se zachováním databáze a všech již připojených klientů. Nový ESMC server poběží na jiné IP adrese než původní a před zahájením instalace provedete import databáze.
 

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Migrovat můžete pouze stejné typy databáze (z MySQL na MySQL, resp. z MSSQL na MSSQL).

Migrovat je možné pouze stejné verze ESET Security Management Center. Informace o verzích jednotlivých komponent ESMC naleznete v Databázi znalostí. Po dokončení migrace doporučujeme ověřit, zda není dostupná novější verze ESET Security Management Center.

 

Na stávajícím/původním ESMC Serveru:

1.Vygenerujte certifikát ESMC Serveru, který bude obsahovat údaje o novém serveru. V poli adresa ponechte hvězdičku (*). Tím certifikát nebude vázán na konkrétní DNS jméno nebo IP adresu a zajistíte tak bez problémové připojení stanic.

2.Exportujte aktuálně používaný certifikát ESMC Serveru společně s certifikační autoritou a uložte si je.

Exportujte veřejné klíče všech ESMC certifikačních autorit a uložte si jej jako .der soubor.

Exportujte certifikát ESMC serveru uložte si je jako .pfx soubor. Exportovaný .pfx soubor obsahuje rovněž privátní klíč.

3.Vytvořte politiku pro ESET Management Agenta, prostřednictvím které jej přesunete na nový ESMC server a přiřaďte ji všem zařízením (ideálně nejnadřazenější skupině Všechna zařízení). Až si všichni agenti novou politiku převezmou, přestanou se připojovat, zastavte službu ESMC Server, případně vypněte celý server.

4.Zastavte službu ESMC server na stávajícím serveru.

5.Exportujte/zálohujte databázi ESMC.

6.Případně celý server, na kterém běží ESMC, vypněte.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Prozatím původní ESMC Server neodinstalovávejte.

 

Na novém ESMC Serveru:

1.Nainstalujte databázový server, který bude ESMC používat.

2.Importujte/obnovte původní databázi ESMC.

3.Nainstalujte nový ESMC Server/MDM prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku (Windows), po jednotlivých komponentách (Windows, Linux) nebo použijte virtuální appliance. V průběhu instalace ESMC Serveru zadejte údaje pro připojení k databázovému serveru.

4.Přihlaste se do ESMC Web Console.

5.Importujte všechny veřejné klíče certifikačních autorit exportované ze starého ESMC Serveru. Pro více informací přejděte do kapitoly importování veřejného klíče.

6.V nastavení serveru nahraďte certifikát ESMC Serveru za ten, který jste si vygenerovali a exportovali ze starého serveru (v kroku 1). Zatím službu ESMC Server nezastavujte.

7.Restartujte službu ESMC Server, například podle těchto kroků.

ESET Management Agenti se nyní připojí k novému ESMC Serveru. Používají stále původní certifikát, který ověří naimportovaná certifikační autorita ze starého serveru. Pokud se stanice nepřipojují, přejděte do kapitoly problémy po aktualizaci/migraci ESMC Serveru.

 

Odinstalace starého ESMC Serveru/MDM:

Až si budete jisti, že se všichni klienti připojili na nový ESMC Server, můžete starý odinstalovat.