Protokoly

Každá komponenta ESET Security Management Center (ESMC) zapisuje informace o svém běhu do samostatného protokolu. V případě potřeby je možné úroveň protokolování zvýšit a získat tak podrobnější informace z běhu dané komponenty. V tabulce níže uvádíme cesty k protokolům:

Windows

ESMC Server

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\

ESET Management Agent

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\

ESMC Web Console a Apache Tomcat

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\Logs

Případně se podívejte do dokumentace Apache Tomcat.

Mobile Device Connector

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Logs\

Rogue Detection Sensor

C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\

Apache HTTP Proxy

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\logs\
C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\logs\errorlog

na starších operačních systémech

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\…

details_hoverPoznámka

Složka C:\ProgramData je standardně skryta. hmtoggle_plus0 Pro zobrazení této složky…

 

Linux

ESMC Server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

ESET Management Agent

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

Mobile Device Connector

/var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/Proxy/

Apache HTTP Proxy

/var/log/httpd

ESMC Web Console a Apache Tomcat

/var/log/tomcat7/ nebo /var/log/tomcat8/

Případně se podívejte do dokumentace Apache Tomcat.

ESMC RD Sensor

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/

ESMC Virtuální appliance

Konfigurace ESMC virtuální appliance

/root/appliance-configuration-log.txt

ESMC Server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

Apache HTTP Proxy

/var/log/httpd

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/

/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log