Scénáře nasazení

V následujících kapitolách si ukážeme vzorové nasazení v rozdílných síťových prostředích.

Doporučený scénář pro nasazení ESET Security Management Center

Počet klientů

Do 1000 klientů

1000 - 5000 klientů

5000 - 10 000 klientů

10 000 - 50 000 klientů

50 000 - 100 000 klientů

100 000+ klientů**

ESMC Server a databázový server na stejném stroji

x

x

x

Použití MS SQL Express

x

x

x

Použití MS SQL

Použití MySQL

x

x

x

Použití ESMC Virtual Appliance

Není doporučeno

x

x

x

Použití virtuálního stroje

Volitelná

x

x

Doporučený interval replikace (v průběhu prvotního nasazení)

60 sekund*

5 minut

10 minut

15 minut

20 minut

25 minut

Doporučený interval replikace pro standardní provoz

10 minut

10 minut

20 minut

30 minut

40 minut

60 minut

* Výchozí interval replikace ESET Management Agenta. Upravte jej v závislosti na velikosti vaší infrastruktury. V případě výkonného hardwaru doporučujeme držet počet replikací/spojení mezi agentem a serverem pod úrovní 1000 za sekundu.

** Doporučené požadavky na hardware naleznete v samostatné kapitole.

Jeden server (SMB)

Pro správu menších sítí (do 1 000 klientů) můžete ESMC Server a všechny další komponenty nainstalovat na jeden server. Z pohledu výkonu to bude dostatečné.

Vzdálené lokality s proxy

Pokud nemají všichni klienti přímou viditelnost na ESMC Server, použijte proxy pro přesměrování komunikace. Proxy neagreguje komunikaci ani nesnižuje množství replikací.

High Availability (Enterprise)

V enterprise prostředí (například při 100 000 klientech) můžete použít níže uvedené ESMC komponenty:

RD Sensor, který vám pomůže najít v sítí všechna zařízení.

SQL databázový server nasadit na samostatný server nebo Failover Cluster.

ESMC Server nasadit na Failover Cluster.