Failover Cluster – Windows

Níže uvádíme postup pro instalaci ESET Security Management Center v prostředí Failover Cluster provozovaného na Windows:

details_hoverPoznámka

Instalaci ESMC Server na cluster máme popsanou také v Databázi znalostí.

1.Vytvořte Failover Cluster se sdíleným diskem:

a.Návod pro vytvoření failover clusteru na Windows Server 2016 a 2019

b.Návod pro vytvoření failover clusteru na Windows Server 2012 a 2012 R2

c.Návod pro vytvoření failover clusteru na Windows Server 2008 R2

2. V průvodci vytvořením clusteru definujte požadovaný název a IP adresu.

3.Připojte sdílený disk k uzlu1 a nainstalujte na něj ESMC Server. V průběhu instalace vyberte možnost, že jedná o instalaci na cluster. Dále jako úložiště pro data aplikace vyberte daný sdílený disk. Do certifikátu ESMC serveru zadejte správnou IP adresu nebo název clusteru. Tento údaj si zapamatujte a použijte jej v kroku 6 při definování role ESMC Server ve správci clusteru.

4.Zastavte službu ESMC Server na uzlu1 a připojte sdílený disk k uzlu2. Nainstalujte ESMC Server prostřednictvím samostatného balíčku. Opět v průběhu instalace vyberte možnost, že se jedná o instalaci na cluster a data aplikace uložte na sdílený disk. Sdílený disk vyberte jako úložiště dat aplikace. Údaje pro připojení do databáze a certifikáty ponechte beze změny – zadali jste se již v průběhu instalace ESMC serveru na uzel1.

5.Na firewallu povolte všechny potřebné porty používané ESMC serverem.

6.Ve správci clusteru vytvořte roli (Configure Role > Select Role > Generic service) pro službu ESMC Server. Ze seznamu dostupných služeb vyberte ESET Security Management Center Server. Je nezbytně nutné použít pro roli stejný název, který jste zadali do serverového certifikátu.

details_hoverPoznámka

Role jsou dostupné na Windows Server 2012 a novější. Pokud používáte Windows Server 2008 R2, použijte Služby a aplikace.

7.Na oba uzly nainstalujte ESET Management Agenta. ESET Management Agenta nasměrujte (v politice v sekci Seznam ESET Security Management Center serverů) na roli ESMC Serveru definovanou v kroku 6, nikoli localhost. Data uložte na lokální disk uzlu (nikoli na sdílený disk).

8.Webový server (Apache Tomcat) není na clusteru podporován. Můžete je však nainstalovat na disk, který není součástí clusteru, případně jiný server.

a)Web Console nainstalujte na jiný stroj v síti a následně upravte konfiguraci tak, aby se připojovala na roli clusteru ESMC.

b)Konfigurační soubor konzole naleznete ve složce:C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

c)Otevřete si jej v textovém editoru. Najděte řádek server_address=localhost a hodnotu localhost nahraďte IP adresou nebo názvem role clusteru ESMC.