Instalace na Windows pomocí all-in-one balíčku

ESET Security Management Center je možné nainstalovat mnoha způsoby, záleží pouze na vašem prostředí a vašich požadavcích. Nejjednodušší cestou je použití ESET Security Management Center all-in-one instalačního balíčku. Prostřednictvím něj nainstalujete všechny potřebné součásti ESMCí na jeden server.

Ve většině instalačních scénářích budete instalovat jednotlivé komponenty ESET Security Management Center na rozdílné stroje Architekturu produktu si můžete přizpůsobit vaší síti a systémovým prostředkům.

ESMC můžete nainstalovat:

prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku (ESMC Server, Apache HTTP Proxy nebo Mobile Device Connector)

jednotlivě prostřednictvím instalačních balíčků jednotlivých ESMC komponent
 

Dále podporujeme a máme zpracovány tyto scénáře:

instalace s použitím vlastních certifikátů

instalace na failover cluster

Ve většině instalačních scénářích budete instalovat jednotlivé komponenty ESET Security Management Center na rozdílné stroje – v závislosti na síťové architektuře, požadavcích na výkon atp. Pro individuální instalaci ESET Security Management Center budete potřebovat následující komponenty.

Komponenty jádra

ESMC Server

ESMC Web Console

ESET Management Agent (musí být nainstalován na všech klientech, volitelně na ESMC Serveru)

Volitelné komponenty

RD Sensor

Mobile Device Connector

Apache HTTP Proxy

Mirror Tool

Pro aktualizaci ESET Remote Administrator na nejnovější verzi (ESMC 7.0) můžete využít klientskou úlohu pro aktualizaci součástí ESMC. Případně se podívejte do Databáze znalostí.