2. scénář: migrace v rámci jednoho serveru

Tento scénář pokrývá migraci ERA 5 na ESET Security Management Center 7, který chcete provozovat na stejném serveru. Před migrací dat zálohujte data ERA prostřednictvím nástroje ESET Maintenance tool, a poté zastavte službu ESET Remote Administrator Server.

Tento scénář máme zpracován také jako video návod. Podrobnější návod popisující následnou instalaci pomocí all-in-one instalačního balíčku naleznete v Databázi znalostí.

1.Stáhněte si a spusťte ESET Remote Administrator Migration Tool.

Nainstalujte si Microsoft Visual C++ 2015 x86, který je vyžadován pro korektní běh nástroje. Instalační balíček naleznete ve staženém .zip archivu nástroje Migration Tool.

Migrační nástroj spusťte jako administrátor přímo na serveru, kde běží ERA 5.x sever. Není možné migrační nástroj spustit ze vzdálené stanice.

2.Vyberte možnost Export pro export ERA dat do intermediate formátu. Průvodce migrací dokáže převést jen některá data. Vyberte data, která chcete převést a klikněte na tlačítko Další.

migration_tool_2

3.Vyberte složku, do které chcete databázi uložit.

migration_tool_3

4.Po vybrání složky, do které chcete databázi exportovat, průvodce zobrazí stav původní ERA 5.x databáze.

migration_tool_4

5.Všechna data jsou exportována do intermediate databáze.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Po úspěšném exportování dat, a před zahájením instalace, ESMC 7.x, je nutné ERA 5.x nejprve odinstalovat. Než začnete instalovat ESMC 7.x, doporučujeme server restartovat.

6.Po dokončení instalace ESMC 7.x importujte prostřednictvím nástroje Migration tool exportovanou databázi. Následně budete vyzváni budete k zadání IP adresy stroje, na který jste ESMC 7.x nainstalovali. Tato informace se zobrazí mj. po dokončení instalace. Dále zadejte také heslo, které jste si nastavili pro účet Administrator.

migration_tool_5

7.Vyberte exportovaný soubor databáze.

migration_tool_6

8. Pokud nebude možné některá nastavení importovat, ESET Remote Administrator Migration tool zobrazí tipy pro změnu nastavení nového ESMC Serveru, které je potřeba provést, aby se importování podařilo.

Následně se provede import jednotlivých komponent. Pro každou migrovanou komponentu se vytvoří samostatný migrační protokol. Po úspěšném dokončení importu všech částí se zobrazí výsledek migrace.

migration_tool_7

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Pokud migrujete také uživatele, hesla k účtům budou resetována a nahrazena náhodně vygenerovanými. Hesla si následně můžete exportovat do .CSV souboru.

9. Migration Tool vygeneruje také skript, prostřednictvím kterého můžete nasadit nakonfigurovaného ESET Management Agenta. Jedná se o malý .bat soubor, který stačí na klientovi spustit.

migration_tool_8

Důkladně si zkontrolujte nastavení migračního nástroje a po dokončení se ujistěte, zda byla zálohována všechna data. Po ověření nasaďte prostřednictvím skriptu ESET Management Agent na několik stanic, a ověřte, že se připojili k novému ESMC Serveru.

Po úspěšném ověření konektivity nasaďte ESET Management Agenta na zbývající počítače.

details_hoverPoznámka

Pokud v průběhu migrace dojde k chybě, doporučujeme vrátit změny ESMC 7.x, obnovit zálohovaná data ERA 5.x, počítače zpět připojit k ERA 5.x a kontaktovat technickou podporu ESET.