FAQ

Proč musím instalovat doplněk Java na server? Nepředstavuje to bezpečnostní riziko? Přední bezpečnostní společnosti a experti doporučují z počítačů, a zejména serverů, doplněk Java odinstalovat.

ESMC Web Console vyžaduje Java/OpenJDK. Jedná se o průmyslový standard pro webové konzole. Nejrozšířenější webové konzole využívají pro svůj běh Java a jako webový server Apache Tomcat. Java zajišťuje podporu multiplatformního webového serveru. V případě potřeby můžete webový servery nainstalovat na jiný počítač a snížit tak možné riziko.

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ

Veřejné aktualizace Oracle JAVA SE 8 vydané po lednu 2019 nejsou bez komerční licence dostupné pro firemní, komerční nebo produkční použití. Nemáte-li zájem o předplatné JAVA SE, můžete přejít na její bezplatnou alternativu. Postup naleznete v naší Databázi znalostí.


Jak snadno zjistím port, na kterém běží můj SQL Server?

Používaný port můžete zjistit několika způsoby. Jedním ze způsobů je použít SQL Server Configuration Manager. Číslo portu zjistíte pomocí kroků uvedených na obrázku níže.

sql_server_config_manager

Po nainstalování SQL Server Express prostřednictvím all-in-one balíčku ESMC neběží databázový server na standardním SQL portu. Dostupný bude na jiném portu než 1433.

 


Jak v MySQL povolit příjem velkých paketů (big blocks)?

Bližší informace naleznete v kapitole instalace a konfigurace MySQL (Windows nebo Linux).

 


Pokud nainstaluji SQL samostatně, jak mohu ručně vytvořit databázi pro ESMC?

Není to potřeba. Databázi vytváří přímo instalační balíček Server.msi , nikoli instalační ESMC all-in-one balíček. ESMC All-in-one balíček pouze usnadňuje instalaci, především MS SQL Serveru. Poté spustí zmíněný balíček

 


Dokáže instalační balíček ESMC vytvořit novou databázi na již existujícím MS SQL Serveru, pokud při instalaci zadám platné přístupové údaje k serveru? Jaké verze MS SQL jsou podporovány?

Databázi vytváří přímo instalační balíček Server.msi. Ano, dokáže vytvořit databázi pro ESMC na jednotlivých SQL instancích. Podporován je MS SQL Server 2008 a novější.

 


Pokud instaluji na existující SQL Server, měl bych použít vestavěný režim ověřování?

Ne, protože tento režim může být na SQL Serveru zakázán. Jediným způsobem je přihlásit se k serveru zadáním uživatelského jména a hesla. V průběhu instalace ESMC Serveru je nutné použít mixed režim (SQL Server Authentication and Windows Authentication). Při ruční instalaci SQL serveru doporučujeme vytvořit heslo pro uživatele root (účet je pojmenován jako "sa", zkráceně security admin) a uchovat si jej na bezpečném místě. Toto heslo je vyžadováno při instalaci ESMC Serveru a může být vyžadováno také při jeho aktualizaci Windows Authentication můžete nastavit kdykoli po dokončení instalace ESMC Serveru.

 


Mohu použít MariaDB místo MySQL?

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ

MariaDB je výchozím databázový systém na některých linuxových distribucích a nainstaluje se automaticky místo MySQL.

ESET Security Management Center ve stávající verzi MariaDB nepodporuje!

Pro více informací přejděte do kapitoly instalace a konfigurace MySQL.


Instalační balíček ESMC mě navedl na staženíMicrosoft .NET Framework 3.5), ale balíček nefunguje na čisté instalaci Windows Server 2012 R2 SP1.

Z důvodu bezpečnostní politiky Windows Server 2012 a novějších systémů není možné tento instalátor použít. Microsoft .NET Framework nainstalujte prostřednictvím Průvodce rolemi a funkcemi.

 


V systému mám již nainstalovaný Microsoft .NET 4.5 framework. Pro přidání .NET 3.5 jsem musel použít Průvodce rolemi a funkcemi. Proč ESET Security Management Center nepodporuje .NET 4.5?

Protože .NET 4.5 není zpětně kompatibilní s .NET 3.5, který vyžaduje instalační balíček SQL Serveru.

 


Je velmi obtížné zjistit, zda probíhá instalace MS SQL Serveru. Mohu nějak zjistit, co se děje, pokud instalace probíhá déle než 10 minut?

Instalace SQL Server může v některých případech trvat více než hodinu. Doba instalace závisí na výkonu systému. Pro instalaci je vybrán režim tiché instalace, proto není zobrazen žádný grafický průběh.

 


Jak obnovím heslo pro přístup do ESMC Web Console (nastavené při instalaci) pro účet Administrator?

Heslo je možné změnit opětovným spuštěním instalace serveru a vybráním možnosti Opravit. Mějte na paměti, že tato akce vyžaduje heslo pro přístup do ESMC databáze, pokud jste nepoužili MSSQL a Windows Authentication.

details_hoverPoznámka

Při použití možnosti pro opravení instalace buďte obezřetní, můžete přijít o uložená data.

 


V jakém formátu mohu importovat seznam počítačů do ESMC?

Soubor musí obsahovat řádky v následující podobě:

Všechna zařízení\Skupina 1\Skupina N\Počítač 1
Všechna zařízení\Skupina 1\Skupina M\Počítač X
Všechna zařízení je vyžadovaný název kořenové skupiny.

 


Mohu použít IIS místo Apache? Případný jiný HTTP server?

IIS je HTTP server. Webová konzole vyžaduje Java servlet container, proto není samotný HTTP server dostačující. Sice existuje řešení, jak Java servlet container zprovoznit na IIS, ale obecně to nedoporučujeme.

details_hoverPoznámka

Nepoužíváme Apache HTTP Server, ale Apache Tomcat, což je rozdílný produkt.

 


Mohu ESMC ovládat prostřednictvím příkazového řádku?

Ano, nabízíme ESET Security Management Center ServerApi.

 


Mohu nainstalovat ESMC na doménový řadič?

Neinstalujte SQL Server na doménový řadič (pokud se jedná například o Windows SBS / Essentials). V takovém případě doporučujeme ESET Security Management Center nainstalovat na jiný server, případně neinstalovat SQL Server Express a použít pro ESMC databázi jiný databázový server (například již existující MSSQL nebo MySQL).

 


Dokáže instalace ESMC Serveru zjistit, zda je již v systému SQL nainstalován? Co dělat, pokud ne? Podporuje MySQL?

Pokud při použití ESMC all-in-one instalátoru vyberete k instalaci SQL Express, dojde k ověření, zda se v systému již SQL Server nenachází. Pokud bude SQL server detekován, zobrazí se upozornění. Instalaci MSSQL Express tedy odškrtněte a nainstalujte ESMC do již existujícího SQL serveru. Případně existující nejprve odinstalujte. Požadavky na databázový server pro ESMC naleznete v samostatné kapitole.

 


Kde najdu informace o verzích ESMC komponent?

Přejděte do Databáze znalostí.

 


Jak aktualizuji ESET Security Management Center na nejnovější verzi?

Windows:

Aktualizace přímo z ESMC (prostřednictvím klientské úlohy): https://support.eset.com/kb6819/

Ruční aktualizace: https://support.eset.com/KB6925/

Linux: https://support.eset.com/kb6734/

 


Jak mohu produkt ESET aktualizovat bez připojení k internetu?

Využitím HTTP Proxy nainstalované na stroji, který má přístup k aktualizačním serverům ESET a nasměrováním ostatních klientů na používání této HTTP Proxy. Pokud server nemá přístup k internetu, vytvořte na něm prostřednictvím bezpečnostního produktu ESET mirror a následně do něj distribuujte aktualizace prostřednictvím výměnného média (USB). Ostatní klienty v síti nasměrujte na tento aktualizační server.

Informace o instalaci v offline prostředí naleznete v samostatné kapitole.

 


Jak mohu přeinstalovat ESMC Server a připojit jej k existujícímu SQL serveru, pokud konfigurace byla provedena automaticky v průběhu instalace ESMC ?

Pokud instalujete novou instanci ESMC Serveru pod stejným uživatelským účtem (například doménovým administrátorem), kterým jste instalovali původní ESMC server, využijte MS SQL Server via Windows Authentication.

 


Jak vyřešit problém s Active Directory synchronizací na linuxu?

Ujistěte se, že jste název domény zadali VELKÝMI PÍSMENY (administrator@TEST.LOCAL místo administrator@test.local).

 


Mohu použít vlastní síťové prostředky (například SMB sdílení) místo ESET repozitáře?

Ano, při vytváření instalační úlohy můžete zadat přímou URL k instalačnímu balíčku. V případě sdílení souborů zadejte adresu ve formát: file:// následované úplnou síťovou cestou k souboru. Příklad:

file://\\eraserver\install\ees_nt64_ENU.msi

 


Jak resetuji nebo změním heslo pro přístup do konzole?

Ideálně byste výchozí účet Administrator měli použít pro vytvoření dalších účtu správců. Po vytvoření administrátorských účtů si heslo pro účet Administrator uložte na bezpečné místo a používejte nově vytvořené účty. Výchozí účet Administrator následně používejte pro reset hesla u ostatních účtů.

Jak resetuji heslo pro vestavěný účet Administrator, které jsem si nastavil při instalaci ESMC?

1.Otevřete si Programy a funkce (appwiz.cpl) a v seznamu aplikací klikněte pravým tlačítkem myši na položku ESET Security Management Center.

2.Z kontextového menu vyberte možnost Změnit.

3.Postupujte podle kroků na obrazovce a vyberte možnost Opravit.

4.Zadejte údaje pro připojení do databáze.

5.V dalším kroku vyberte možnost Použít existující databázi a provést aktualizaci.

6.Odškrtněte možnost Použít heslo uložené v databázi a zadejte nové heslo.

7.Po dokončení opravné instalace se přihlaste do ESMC Web Console pomocí nového hesla.

details_hoverPoznámka

Pro jednotlivé role doporučujeme vytvořit více účtů a přiřadit jim pouze adekvátní oprávnění.

 


Jak změním port, na kterém komunikuje ESMC Web Console s ESMC serverem?

Na straně serveru port změňte prostřednictvím ESMC Web Console v sekci Administrace > Nastavení serveru. Dále postupujte podle následujících kroků:

1.Vypněte Apache Tomcat.

2.Upravte konfiguraci webového serveru:

a)Otevřete soubor webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties

b)Nastavte nový port, například server_port=44591

3.Spusťte Apache Tomcat.

 


Jak přenesu ESMC server na nový stroj?

Podrobné informace naleznete v následujících článcích:

Aktualizace ze starší verze ERA

 


Mohu aktualizovat ERA 5 na ESMC 7 prostřednictvím all-in-one instalátoru?

Přímý upgrade není možné provést, ale můžete využít nástroj pro migraci. Více informací naleznete v kapitole této Migration Assistant, případně v Databázi znalostí: Jak aktualizovat ESET Remote Administrator 5 na verzi 7?

 


Při instalaci ESET Security Management Centerjsem obdržel chybovou zprávu, kterou jsem nenašel v tomto FAQ. Co mám dělat?

Podívejte se do kapitoly nejčastější instalační problémy.