Předpoklady pro použití deployment tool

Níže uvádíme předpoklady pro použití ESET Remote Deployment Tool na platformě Windows.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Vytvořený a stažený all-in-one instalační balíček.

Pro jeho vytvoření musíte mít oprávnění pro vytvoření all-in-one instačního balíčku.

Nainstalovaný ESMC Server a ESMC Web Console.

Na cílové stanici musíte mít povoleny potřebné porty. Jejich seznam naleznete v kapitole Používané porty v sekci ESET Management Agent – používáno pro vzdálené nasazení ESET Management Agenta na cílovou stanici s Windows OS.

V názvu instalačního balíčku musí být uvedena platforma ("x86" nebo "x64"). V opačném případě nasazení selže.

details_hoverPoznámka

Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly řešení problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení ESET Management Agenta.