Vlastní databázový uživatel

Standardně instalační balíček ESMC Server vyžaduje zadání SA účtu (MS SQL) nebo účtu roota (MySQL) pro přístup do databáze. Je to z důvodu, aby mohl založit novou databázi a uživatele, který bude mít přístup výhradně do nově vytvořené ESMC databáze. Pokud však nechcete/nemůžete při instalaci definovat tento administrátorský účet, můžete použít vlastního uživatele, který bude mít přístup k ESET Security Management Center databázi. V tomto případě je potřeba aby uživatel měl přiřazena níže uvedená oprávnění/role. Dále je nutné před samotnou instalací vytvořit prázdnou databázi, kterou ESET Security Management Center bude využívat.

details_hoverPoznámka

Níže jsou uvedeny minimální požadavky na databázového uživatele.

Detailní informace o vytvoření databáze a databázových uživatelů na MSSQL i MySQL naleznete v naší Databázi znalostí.

Přístupová oprávnění MySQL:

ALTER, ALTER ROUTINE, CREATE, CREATE ROUTINE, CREATE TEMPORARY TABLES, CREATE VIEW, DELETE, DROP, EXECUTE, INDEX, INSERT, LOCK TABLES, SELECT, UPDATE, TRIGGER. Více informací o přístupových poprávněních MySQL naleznete v Databázi znalostí společnosti Oracle.

Role Microsoft SQL Server:

ESMC databázový uživatel musí mít přiřazenou roli db_owner. Více informací o jednotlivých rolích Microsoft SQL Serveru naleznete v Databázi znalostí společnosti Microsoft.