Aktualizace databázového serveru

Pro aktualizaci databázového serveru, používaného pro ESMC komponentami, na nejnovější verzi postupujte podle následujících kroků:

1.Zastavte služby ESMC Serveru / ERA Proxy. Pokud se k databázovému serveru, který budete aktualizovat, připojují také další aplikace, zastavte je všechny.

2.Zálohujte obsah databáze.

3.Proveďte aktualizaci databázového serveru podle kroků výrobce.

4.Spusťte službu ESMC Serveru a v trace protokolu ověřte úspěšné připojení do databáze.
 

Další informace

Aktualizace SQL Serveru https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx (pro informace ke konkrétní verzi SQL Serveru klikněte na webové stránce na možnost Other Versions a vyberte si verzi, kterou používáte)

Aktualizace MySQL Serveru (na verzi 5.6): http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/upgrading.html