Proces migrace MySQL serveru

Předpoklady

Nainstalovaná cílová instance SQL serveru, na kterou budete migrovat. Cílová instance může být nainstalována na jiném stroji než zdrojová.

Alespoň na jednom ze strojů musíte mít nainstalované MySQL tools (mysqldump a mysql client).

Užitečné odkazy

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/copying-databases.html

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysqldump.html

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysql.html

Proces migrace

V níže uvedených příkazech, konfiguračních souborech nebo SQL dotazech vždy nahraďte:

SRCHOST adresou zdrojového databázového serveru,

SRCROOTLOGIN uživatelem s root oprávněním na zdrojovém databázovém serveru,

SRCERADBNAME názvem zálohované ESMC databáze (standardně era_db),

BACKUPFILE cestou k souboru, do kterého chcete databázi zálohovat,

TARGETHOST adresou cílového databázového serveru,

TARGETROOTLOGIN uživatelem s root oprávněním na cílovém databázovém serveru,

TARGETERADBNAME názvem cílové ESMC databáze,

TARGETERALOGIN uživatelem, který bude mít na cílovém serveru přístup k ESMC databázi,

TARGETERAPASSWD heslem uživatele, který bude mít na cílovém serveru přístup k ESMC databázi.

Níže uvedené příkazy není nutné spouštět pomocí příkazového řádku. Provádět je můžete prostřednictvím MySQL tools.

1.Zastavte službu ESMC Server/MDM.

2.Vytvořte úplnou zálohu původní ESMC databáze, kterou chcete migrovat:

mysqldump --host SRCHOST --disable-keys --extended-insert --routines -u SRCROOTLOGIN -p SRCERADBNAME > BACKUPFILE

3.Na novém MySQL serveru si připravte prázdnou databázi:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=CREATE DATABASE TARGETERADBNAME /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;"

details_hoverPoznámka

Na linuxových systémech používejte apostrof (') místo uvozovek (").

4.Obnovte databázi na cílový MySQL server do prázdné databáze, kterou jste si připravili v předchozím kroku:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p TARGETERADBNAME < BACKUPFILE

5.Vytvořte nového databázového ESMC uživatele na cílovém MySQL serveru:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=CREATE USER TARGETERALOGIN@'%' IDENTIFIED BY 'TARGETERAPASSWD';"

Doporučené znaky pro TARGETERALOGIN:

Malá ASCII písmena, čísla a podtržítko "_"

Doporučené znaky pro TARGETERAPASSWD:

Pouze ASCII znaky, velká a malá písmena, čísla, mezery a speciální znaky

Nepoužívejte non-ASCII znaky, složené závorky {} a @

Mějte na paměti, že při nedodržení výše uvedených doporučení nemusí dojít k úspěšnému připojení do databáze případně budete muset použít escape znak při úpravě connection stringu (krok 8). Escapovací pravidla tato příručka nepopisuje.

6.Přidělte uživateli oprávnění pro přístup do cílové ESMC databáze:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=GRANT ALL ON TARGETERADBNAME.* TO TARGETERALOGIN;"

details_hoverPoznámka

Na linuxových systémech používejte apostrof (') místo uvozovek (").

7.Smažte obsah tabulky tbl_authentication_certificate (v opačném případě se nemusí připojit agenti k novému serveru):

 mysql --host TARGETHOST -u root -p "--execute=DELETE FROM era_db.tbl_authentication_certificate where certificate_id = 1;"

8.Na stroji s ESMC Serverem najděte soubor startupconfiguration.ini a otevřete jej v textovém editoru.

oWindows Vista a novější:
Server:

% PROGRAMDATA %\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini
 MDMCore:
% PROGRAMDATA %\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

oWindows XP:
Server:

% ALLUSERSPROFILE %\ Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini
 MDMCore:
% ALLUSERSPROFILE %\ Application Data\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

oLinux:
Server:

/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini
 MDMCore:
/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/StartupConfiguration.ini

9.Změňte connection string pro připojení k databázi ESMC Serveru nebo ESMC MDM.

Zadejte adresu a port nového databázového serveru.

Zadejte uživatelské jméno a heslo nového uživatele.

Výsledek by měl vypadat takto:

DatabaseType=MySqlOdbc
DatabaseConnectionString=Driver=MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver;Server=TARGETHOST;Port=3306;User=TARGETERALOGIN;
Password={TARGETERAPASSWD};CharSet=utf8;Database=TARGETERADBNAME;

10.Spusťte službu ESMC Server/MDM a ujistěte se, že běží správně.