Migrace ESMC databáze

Pokud potřebujete ESMC Server / MDM (ERA Server nebo ERA 6.x Proxy) přenést na jiný stroj společně se zachováním databáze, postupujte podle následujících kroků (stejným způsobem je můžete použít při migraci samotného databázového serveru):

Postup migrace pro Microsoft SQL Server

Postup migrace pro MySQL Server

Postup migrace je stejný pro Microsoft SQL Server i Microsoft SQL Server Express.