Záloha a obnova databáze

Všechny informace a nastavení ESET Security Management Center jsou uloženy v databázi. Žádná z komponent neprovádí zálohu. Pro zabránění ztráty dat doporučujeme databázi zálohovat ručně. Pro více informací postupujte podle následujících kroků v závislosti na použitém databázovém systému:

details_hoverPoznámka

Zálohu můžete využít také při migraci ESET Security Management Center z jednoho serveru na nový.

Název databáze i protokolů zůstal stejný po přejmenování z ESET Remote Administrator to ESET Security Management Center.


Příklad zálohování MS SQL

Pro vytvoření zálohy MS SQL databáze do souboru využijte některý z níže uvedených příkazů:

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Tyto příklady předpokládají výchozí prostředí databázového serveru (název databáze i parametry pro připojení k databázi). V případě změn na databázovém serveru oproti výchozí konfiguraci je nutné adekvátně upravit níže uvedené skripty tak, aby odpovídaly vašemu prostředí.

Jednorázová záloha

Pomocí níže uvedeného příkazu vytvoříte jednorázovou zálohu do souboru BACKUPFILE:

SQLCMD -S HOST\ERASQL -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"

details_hoverPoznámka

HOST nahraďte IP adresou/názvem SQL serveru a ERASQL je název instance MS SQL serveru. Od verze ESMC 7 můžete při použití MS SQL databázového serveru využít pojmenované instance. V takovém případě adekvátně upravte skript.

Pravidelné zálohování pomocí skriptu

 

Vyberte si jeden z níže uvedených skriptů:

a)Tento skript vytvoří pokaždé nový dump databáze:

1. @ECHO OFF

2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

   WITH NOFORMAT,INIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

3. REN BACKUPFILE BACKUPFILE-[%DATE%-%RANDOM%]

b)Tento skript bude zálohovat přírůstkově do jednoho souboru:

1. @ECHO OFF

2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

   WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

Příklad obnovení MS SQL databáze

 

Pro obnovení databáze ze zálohy použijte příkaz:

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "RESTORE DATABASE ERA_DB FROM DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"


Příklad zálohování MySQL databáze

 

Pro vytvoření dumpu databáze použijte příkaz:

mysqldump --host HOST --disable-keys --extended-insert --routines -u ROOTLOGIN -p ERADBNAME > BACKUPFILE

details_hoverPoznámka

HOST nahraďte IP adresou/názvem MySQL serveru, ROOTLOGIN údaji uživatele root a ERADBNAME názvem ESMC databáze (standardně era_db).

 

Pro obnovení databáze ze zálohy postupujte podle níže uvedených kroků:

Příklad obnovení MySQL databáze

 

Pro obnovení databáze z dumpu použijte příkaz:

mysql --host HOST -u ROOTLOGIN -p ERADBNAME < BACKUPFILE

details_hoverPoznámka

Více informací o zálohování Microsoft SQL Serveru naleznete na technetu společnosti Microsoft. Podrobnější informace týkající se zálohování MySQL Serveru naleznete v dokumentaci společnosti Oracle.