Instalace serveru na Windows

Pro instalaci ESMC Serveru na Windows postupujte podle následujících kroků:

1.Instalační balíčky ESMC pro individuální instalaci si stáhněte z webových stránek společnosti ESET ze sekce ESET Security Management Center.

2.Ujistěte se, že máte splněny všechny požadavky.

3.Po spuštění instalačního balíčku ESMC Serveru odsouhlaste licenční ujednání s koncovým uživatelem.

4.Ponechte nezaškrtnutou možnost Toto je instalace na cluster a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.hmtoggle_plus0 Instalujete na cluster?

5.Vyberte možnost Spustit službu pod účtem. Pod tímto účtem se spustí služba ESET Security Management Center. Dostupné možnosti:

Účet Network service

Uživatelem definovaný: DOMÉNA/JMÉNO_UŽIVATELE

6.Nastavte připojení k databázi. Do databáze jsou ukládána všechna data, od přihlašovacích údajů k ESMC Web Console po protokoly z klientů.

Databáze: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server via Windows Authentication

ODBC ovladač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 for SQL Server

Název databáze: ponechte prázdné, pokud chcete použít výchozí název

Název serveru: IP adresa nebo název databázového serveru

Port: používaný pro připojení k databázovému serveru

Databázový účet:přihlašovací údaje databázového administrátora (uživatelské jméno a heslo)

Použít pojmenovanou instanci – pokud používáte MS SQL databázový server, můžete aktivovat tuto možnost. Poté budete schopni vytvořit vlastní instanci databáze zadáním názvu serveru ve tvaru HOSTNAME\DB_INSTANCE, například: 192.168.0.10\ESMC7SQL. V případě clusterovaných databází zadávejte pouze název clusteru. Po vybrání této možnosti nebudete schopni změnit port instance a použije se některý z výchozích definovaný společností Microsoft.

details_hoverPoznámka

Při vybrání možnosti Použít pojmenovanou instanci můžete ESMC Server připojit také k MS SQL databázi nainstalované ve Failover Clusteru. V takovém případě do pole Název serveru zadejte název clusteru.

 

package_installation_db_connection

details_hoverPoznámka

ESMC Server může ukládat do databáze během jednoho připojení velké množství dat. Proto je nutné pro korektní fungování nakonfigurovat MySQL tak, aby přijímal tyto velké pakety.

Následně dojde k ověření připojení k databázi. V případě úspěšného připojení můžete pokračovat dalším krokem.

7.Vyberte databázového uživatele, který má přístup k databázi ESET Security Management Center. Můžete použít existujícího uživatele nebo vytvořit nového.

8.Nastavte si heslo pro přístup k ESMC Web Console.

package_installation_webconsole

9. ESET Security Management Center používá pro ověření komunikace mezi klientem a serverem certifikáty. Vybrat můžete své vlastní certifikáty nebo nechat ESMC Server vygenerovat nové certifikáty.

10. Volitelně zadejte informace o certifikační autoritě a heslo. Pokud si nastavíte heslo, zapamatujte si jej!

11. V průběhu instalace se vytvoří klientské certifikáty.

12. V dalším kroku si volitelně nastavte heslo pro certifikát agenta a proxy. V případě potřeby definujte další informace o certifikátech, nicméně není to potřeba. Pokud si nastavíte heslo, zapamatujte si jej!

13. Již během instalace můžete provést synchronizaci statických skupin. K dispozici máte na výběr (Nesynchronizovat, Synchronizovat se sítí Windows, Synchronizovat s Active Directory). Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

14. Zadejte platný licenční klíč nebo vyberte možnost Aktivovat později.

package_installation_activation

15. V případě potřeby vyberte pro instalaci ESMC Serveru jinou složku.

16. Instalaci zahajte kliknutím na tlačítko Instalovat.

details_hoverPoznámka

Po dokončení instalace ESMC Serveru nainstaluje také ESET Management Agenta. Ten zajistí sběr informací o výkonu serveru, jejich zobrazení v ESMC Web Console a samotnou správu daného serveru.