Komponenty instalované na Linux

Ve většině instalačních scénářích budete instalovat jednotlivé komponenty ESET Security Management Center na rozdílné stroje – v závislosti na síťové architektuře, požadavcích na výkon atp.

Návod pro instalaci jednotlivých ESMC komponent krok za krokem na linuxové distribuce máme popsán v samostatné kapitole.

Pro aktualizaci ESET Security Management Center na nejnovější verzi využijte klientskou úlohu pro aktualizaci součástí ESMC. Případně se podívejte do Databáze znalostí.

 

details_hoverPoznámka

Mějte na paměti, že příkaz yum byl v systému Fedora 22 a novější nahrazen příkazem dnf. Pokud instalujete na Fedora 22 a novější, místoyum použijte příkaz dnf.

Komponenty jádra

ESMC Server

ESMC Web Console

ESET Management Agent

Databázový server

Volitelné komponenty

RD Sensor

Mobile Device Connector

Apache HTTP Proxy

Apache HTTP Proxy jako proxy mezi agentem a serverem

Mirror Tool