Obnova virtuálneho zariadenia ESMC po nehode

V prípade nešťastnej udalosti, kde dôjde k poškodeniu vášho ESMC VA, jeho zmazaniu z úložiska alebo sa nedá znova spustiť, sa môžete riadiť postupom obnovy po nehode.

note

Poznámka

Pre úspešnú obnovu je nevyhnutné, aby ste mali zálohu databázy svojho ESMC VA.

1.Stiahnite si najnovšiu verziu esmc_appliance.ova alebo esmc_appliance.vhd.zip v prípade, že používate Microsoft Hyper-V. Výhodou tohto postupu obnovy je, že vaše ESMC VA bude aktuálne.

2.Nasaďte nové ESMC VA, ale zatiaľ ho nekonfigurujte. Prečítajte si inštrukcie v časti Proces nasadenia ESMC zariadenia.

3.Povoľte Webmin, aby bolo možné nahrať záložný súbor MySQL. Viac informácií nájdete v časti Povolenie/zakázanie vzdialeného prístupu.

4.Obnovte databázu z posledného záložného súboru. Postupujte podľa krokov popísaných v kapitole Obnova databázy.

5.Nakonfigurujte vaše čerstvo nasadené ESMC VA s obnovenou databázou tak, ako vaše predchádzajúce ERA/ESMC VA. Viac informácií nájdete v časti Konfigurácia ESMC VA.