Ako povoliť SSH?

Pre povolenie SSH postupujte podľa nasledujúcich krokov:

ESMC VA 7 – pozrite si časť Povolenie/zakázanie vzdialeného prístupu.

ERA VA 6.x – SSH je štandardne povolené.

 

Riešenie problémov týkajúcich sa SSH

Otvorte terminál a spustite nasledujúce príkazy:

sudo service sshd statusuistite sa, že SSH je spustené. Ak SSH nie je spustené, môžete ho spustiť pomocou nasledujúceho príkazu: service sshd start

sudo iptables -S – ak je otvorený port 22, uvidíte nasledujúci riadok: -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT. Pre pridanie portu 22 do iptables spustite príkaz nižšie:
sudo iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT