ESMC certifikáty

Pre nasadenie ESMC MDM typov zariadení ESMC sú potrebné ESMC certifikáty.

Certifikáty pre súčasti ESMC sú dostupné v nástroji Web Console. Pre skopírovanie obsahu certifikátu vo formáte Base64 kliknite na Správca > Certifikáty > Partnerské certifikáty, vyberte certifikát a zvoľte možnosť Exportovať ako Base64. Certifikát môžete stiahnuť aj ako súbor. Tento postup zopakujte pre všetky certifikáty súčastí, ako aj pre certifikačnú autoritu.

export_public_key_cerf

note

Poznámka

Na export certifikátu musí mať používateľ pridelené povolenie na použitie certifikátov (v rámci kategórie povolení Certifikáty). Podrobnejšie informácie nájdete v tejto kapitole obsahujúcej kompletný zoznam povolení.