Konfigurácia virtuálneho zariadenia ESMC

Virtuálne zariadenie ESMC (ESMC VA) je možné jednoducho nastaviť pomocou webového rozhrania. Na použitie a prístup do webového rozhrania ESMC VA musíte mať vo vašej sieti DHCP server, aby malo ESMC VA automaticky pridelenú IP adresu.

note

Poznámka

Ak nemáte vo vašej sieti DHCP server, budete musieť pre ESMC VA nastaviť statickú IP adresu.

Po úspešnom nasadení virtuálneho počítača pre virtuálne zariadenie ESMC musíte vybrať typ zariadenia ESMC, ktorý chcete spustiť na virtuálnom počítači. Vo webovom prehliadači vyberte z roletového menu požadovaný typ zariadenia ESMC pre váš virtuálny počítač a nakonfigurujte ho. Kliknite na príslušný odkaz nižšie pre zobrazenie postupu konfigurácie pre váš typ zariadenia:

Zariadenie ESMC Server

Zariadenie ESMC MDM

VA_web_select