Zmena hesla pre virtuálny počítač

Heslo vášho virtuálneho počítača sa používa na prihlasovanie do vášho nasadeného virtuálneho zariadenia ESMC. Ak chcete zmeniť vaše heslo pre virtuálny počítač alebo chcete, aby bol váš virtuálny počítač viac zabezpečený, odporúčame používať silné heslá a pravidelne ich meniť.

important

Dôležité

Týmto postupom sa zmení iba heslo pre virtuálny počítač. Heslo pre ESMC Web Console a root heslo databázy nebudú zmenené. Viac informácií nájdete v časti Heslá pre virtuálne zariadenie ESMC.

note

Poznámka

Ak ste zabudli svoje heslo, pozrite si kapitolu Obnova zabudnutého hesla pre ESMC VA.

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Zvoľte možnosť Change VM password pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

change_vm_psw

2.Zadajte vaše Nové heslo do prázdneho poľa, stlačte Enter a potom heslo zadajte znova pre potvrdenie.

change_vm_psw02

Po dokončení sa zobrazí správa „all authentication tokens updated successfully“ a vaše Nové heslo bude odteraz vyžadované pre prihlásenie.