Zálohovanie databázy

Zálohovanie je nevyhnutnou súčasťou efektívneho plánu obnovy v prípade straty údajov. Pomocou funkcie Backup database môžete vašu ESMC databázu zálohovať a uložiť do záložného súboru MySQL era-backup.sql, ktorý sa nachádza v root priečinku.

note

Poznámka

Alternatívou zálohovania databázy je vytvorenie snímok (snapshots) virtuálneho počítača. Týmto spôsobom bude zachované celé ESMC VA, všetky jeho nastavenia, ako aj ESMC databáza. Ak však obnovíte snímku (snapshot) vášho virtuálneho počítača, budete musieť spustiť funkciu Reset after snapshot revert.

important

Dôležité

Odporúčame, aby ste vykonávali zálohu vašej ESMC databázy často a ukladali záložný súbor na externé úložisko. Toto je dôležité, pretože v prípade, že by došlo k problémom resp. strate údajov, budete mať kópiu celej ESMC databázy uloženú inde (nie lokálne na vašom ESMC VA). Príkladom môže byť poškodenie ESMC VA alebo jeho zmazanie. Ak ste nedávno vykonali zálohu ESMC databázy, budete môcť obnoviť ESMC VA do rovnakého stavu, v akom bolo tesne pred nehodou. Podrobný postup nájdete v časti Obnova ESMC VA po nehode.

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Zvoľte možnosť Backup database pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

backup_db

2.Predtým, ako bude môcť byť vykonaná záloha databázy, vás systém vyzve, aby ste zadali root heslo databázy.

note

Poznámka

Ak si nepamätáte root heslo databázy, môžete ho zmeniť a znova spustiť zálohu databázy.

backup_db_02

Tento proces môže trvať od niekoľkých sekúnd až po niekoľko hodín v závislosti od veľkosti vašej databázy.

note

Poznámka

Vždy skontrolujte, či sa na obrazovke nenachádzajú chybové hlásenia. Ak nájdete chybové hlásenia, zálohovanie databázy nebolo úspešné. Skúste zálohu databázy vykonať znova.

Zálohu databáz nájdete tu: /root/era-backup.sql

important

Dôležité

Stiahnite si záložný súbor na bezpečné miesto pomocou nástroja Webmin File manager.