Řešení problémů

V této kapitole uvádíme seznam souborů, do kterých byste se měli podívat v případě, kdy řešíte nějaký problém související s ESMC VA. Diagnostické protokoly si mohou rovněž vyžádat specialisté technické podpory. K analýze můžete zaslat následující soubory:

Protokol

Poloha

Popis

Konfigurace ESMC VA

/root/appliance-configuration-log.txt

Pokud proces nasazení ESMC VA selhal, virtuální počítač nerestartujte a podívejte se do tohoto protokolu.

ESMC Server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/RDSensorInstaller.log

Instalační protokol ESMC Serveru.

Protokoly dalších ESMC komponent naleznete ve stejném umístění. Pouze se liší název složky v závislosti na komponentě.

Trace log ESMC serveru

Trace log ESET Management agenta

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/

Zkontrolujte trace protokoly daných komponent:
trace.log

status.html

last-error.html

Trace logy dalších ESMC komponent naleznete ve stejném umístění. Pouze se liší název složky v závislosti na komponentě.

Apache HTTP Proxy

/opt/apache/logs/

/var/log/httpd

Cesta k protokolu ve starší verzi ESMC VA.

Cesta k protokolu v novější verzi ESMC VA.

Dumpy ESMC serveru

/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/Dumps/

 

Výstup diagnostického nástroje ESMC serveru nebo ESET Management agenta

/root/RemoteAdministratorAgentDiagnostic.zip

Pokud pozorujete na své ESMC VA problémy, můžete spustit diagnostický nástroj. Podrobné informace naleznete ve Webmin modulu ESET Security Management Center.

Pokud služba agenta nebo serveru padá a nejste schopni změnit úroveň protokolování prostřednictvím Web Console, trace protokolování aktivujete vytvořením prázdného souboru v odpovídající složce:

Pro agenta použijte příkaz:

touch /var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/traceAll

Pro server použijte příkaz:

touch /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/traceAll

 

note

Poznámka

Výše uvedené soubory můžete z virtuální appliance získat například prostřednictvím Webminu.