Podporované hypervizory

ESMC Virtuální appliance (esmc_appliance.ova) je založena na vmx-07 virtual hardware family type.

Virtuální appliance podporuje výhradně níže uvedené hypervizory. V jiným hypervizorech ji budete provozovat na vlastní riziko.

Hypervisor

Verze

ESMC ESMC Server Appliance

ESMC MDM Appliance

VMware vSphere/ESXi

6.5 a novější

VMware Workstation

9 a novější

VMware Player

7 a novější

Microsoft Hyper-V

Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Oracle VirtualBox

6.0 a novější

Citrix

7.0 a novější

important

Důležité

Pro přiřazení IP adresy ESMC VA doporučujeme využít DHCP server. IP adresa je nezbytná pro konfiguraci ESMC VA prostřednictvím webového rozhraní. Pokud ve své síti nemáte DHCP server, přiřaďte virtuální appliance statickou IP adresu ručně.