Migrace databáze ze starého serveru

Pomocí této funkce můžete přemigrovat obsah ESMC databáze ze staré virtuální appliance do nové. Tato funkce podporuje migraci pouze ESMC serveru, nikoli jiných komponent jako je MDM nebo ERA Proxy 6.x. Využít ji můžete také pro aktualizaci ERA virtuální appliance nebo migraci ESMC VA.

important

Důležité

Pokud jste prováděli migraci, ponechte v chodu původní ESMC virtuální appliance a prostřednictvím ní nasměrujte agenty na nový server. V opačném případě by se agenti stále snažili připojovat ke staré ESMC VA.

Ujistěte sem že máte na původní ESMC VA povolen SSH přístup.

Databázi je možné přemigrovat pouze v případě, kdy na nové virtuální appliance běží ESMC Server ve stejné nebo novější verzi. V průběhu migrace dojde k aktualizaci struktury databáze, proto není možné migrovat na starší verzi. Nicméně nejedná se o doporučený způsob pro aktualizaci. Pro aktualizaci doporučujeme nejprve aktualizovat původní server prostřednictvím klientské úlohy na aktualizaci součástí ESMC infrastruktury, a poté provést migraci databáze.

Pro migraci databáze postupujte podle níže uvedených kroků:

1.Nasaďte novou ESMC VA, ale zatím ji nekonfigurujte.

2.Na úvodní obrazovce nové ESMC virtuální appliance stiskněte klávesu Enter a přejděte do režimu správy.

3.Zadejte heslo eraadmin a potvrďte jej dvojitým stisknutím klávesy Enter.

pull_db_login

4.Pomocí šipek vyberte z dostupných možností Pull database from other server a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

pull_db

5.Zadejte heslo databázového uživatele root pro přístup k databázi na původní ESMC VA, ze které chcete databázi importovat. Pokud jste heslo neměnili, je stejné jako heslo pro přístup do původní ESMC VA.

6.Enter connection to remote ESMC VA (SSH) – zadejte heslo uživatele root a název/IP adresu ESMC virtuální appliance ve formátu: root@IPaddress or root@hostname

7.V případě, že budete vyzváni k ověření (The authenticity of host), zadejte yes. V opačném případě tento krok ignorujte.

8.Zadejte heslo pro přístup k virtuálnímu stroji původní ESMC virtuální appliance a stiskněte klávesu Enter. Po dokončení se zobrazí informace Remote ERA Server database was backed up.

note

Poznámka

V závislosti na velikosti databáze může tato operace chvíli trvat.

9.Znovu zadejte heslo pro přístup k virtuálnímu stroji původní ESMC virtuální appliance. V případě velkých databází můžete být k tomuto kroku vyzváni opakovaně.

10.Vyčkejte na obnovení databáze.

pull_db_interactive

11. Pokud provádíte aktualizaci: Po úspěšném přenesení ESMC databáze původní ESMC VA vypněte. Smažte ji ale až ve chvíli, kdy si budete jisti, že nová ESMC virtuální appliance funguje správně.

12. Nakonfigurujte novou appliance:

Aktualizace – v tomto případě nastavte ESMC virtuální appliance stejně jako původní.

Migrace – pokud jste přesouvali ESMC VA do jiné sítě, upravte konfiguraci domény (viz kapitolu připojení do domény a Opětovné připojení do domény), případně síťového adaptéru.

note

Poznámka

Ujistěte se, že máte dostupná všechny data, všichni klienti se připojují k novému serveru a ESMC VA se chová stejně jako předchozí,